Screen Shot 2013-10-17 at 15.12.56

Logio se zapojilo do iniciativy Můžeš podnikat, která se snaží inspirovat mladé lidi k podnikání.

CÍLE

Chceme mladým lidem zprostředkovat příběhy výjimečných osobností. Chceme, aby se sami stali takovými osobnostmi, dokázali stát pevně na vlastních nohou.

CO JE MŮŽEŠ PODNIKAT?

Iniciativa MŮŽEŠ PODNIKAT je určen těm, kteří nechtějí jen snít o své firmě, ale jsou připraveni věnovat realizaci svého snu maximální úsilí. Touha a mimořádná pracovitost jsou pro získání podpory zcela zásadní podmínky. O formě podpory je možné jednat na základě vypracovaného záměru a stanovení kontrolních bodů. Smyslem iniciativ MŮŽEŠ PODNIKAT  je přivést mladé lidi k vlastní aktivitě. Úspěch je totiž vždy spojen s tvrdou prací a houževnatostí. Současná doba nabízí mimořádné příležitosti k seberealizaci a téměř všechny sny se mohou stát realitou. Konkrétními náměty se snažíme podpořit motivaci.

Více najdete přímo na stránkách iniciativy Můžeš podnikat.