abc_analyse_revenue (1)Segmentace položek, segmentace výrobků nebo ABC analýza položek se používá k určení nejdůležitějších položek podle daného kritéria. Jako koncept ji lze použít na určení klíčových zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců apod.

Kamil Gregůrek připravil velmi detailní popis tohoto konceptu pro segmentaci, doplněný o praktické příklady. Bravo.