Před pár lety byl výlet do Amsterdamu nebo Kodaně šok. Všude chodci a cyklisti – a žádná auta. Dnes se z trendu stává západoevropský standard.

Omezovat dopravu už začali třeba i v italských městech jako Milán, a dokonce i v některých amerických městech, kde je auto základní součástí života. Někde mají do budoucna ještě odvážnější plány a sny…

Vize první: Za 20 let bude v Hamburku pavučina klidu

Zhruba 40 procent německého Hamburku tvoří parky, sportoviště, hřbitovy či náměstí. Jenže problém je, že jsou rozesety na velké ploše, mezi sídlišti a hlavními silničními tahy. Město proto přišlo s odvážným plánem – během asi 20 let všechny místa klidu propojí sítí cyklostezek a chodníků tak, abyste se snadno vydali na vycházku kterýmkoliv směrem a vyhnuli se silnici plné aut.

„Jiná města, jako Londýn, mají své okruhy zeleně, ale v Hamburku to bude unikátní celoměstská síť, která propojí centrum města s předměstími,“ říká k tomu mluvčí hamburské radnice Angelika Fritsch.

Jedním ze záměrů je snížení vyprodukovaných emisí ve městě. Hamburk totiž výrazně pociťuje klimatické změny, ve společnosti je to téma. Za posledních 60 let tam průměrná teplota vzrostla o 1,2 stupně, hladina moře stoupla za  tu dobu o 20 centimetrů.

Vedení města věří, že díky celoměstské síti stezek a dalším opatřením budou lidé více užívat kola, ale i  městskou dopravu – a ve městě výrazně ubude aut, tedy i hluku a špinavého vzduchu (více v tomto článku na stránkách britského deníku The Guardian).

Vize druhá: O Curychu si rozhodneme sami

Švýcarsko je země referend a v jednom z nich si v Curychu (velikostně srovnatelném s Prahou) odsouhlasili, že město má za deset let snížit podíl automobilů na dopravě o 10 procent a podpořit rozvoj cyklistické dopravy.

Úředníci se sice vzpouzeli, že je něco takového nerealizovatelné a navrhovali pomalejší variantu. Ovšem obyvatelé si stáli za svým, tolik aut jako dosud zkrátka většina z nich ve městě nechce. V dalším hlasování potvrdili původní požadavek a vedení města musí řadu věcí přepracovat a změnit plány.

Už teď pravidelně kolo používá třetina obyvatel Curychu, v nové strategii rozvoje města stojí záměr zdvojnásobit objem cyklistické dopravy do roku 2025 (více informací například v článku na stránkách sdružení Automat)

Vize třetí: Londýnské sny

A nakonec vize nejodvážnější. V Londýně jezdí na kole čím dál více lidí, ale cyklistům cestu komplikuje hustá automobilová doprava. Bezpečnost cyklistiky tam po sérii opatření sice stoupla za poslední dekádu o čtvrtinu, ale stále to není ono.

A tak architekt Norman Foster navrhl prozatím zřejmě nerealizovatelnou vizi, jak by také mohl v budoucnu vypadat Londýn. Může být propleten sítí vysutých cyklodálnic...

Zdroj: Foster + Partners
Zdroj: Foster + Partners

Jak omezují dopravu východoevropská a středoevropská města? Má odvážnou vizi některé z českých měst? O tom napíšeme v dalším článku na tomto blogu, který tu najdete v pondělí.