Londýn sní o vysutých cyklodálnicích, Hamburk právě odhalil plány vytvořit relaxační síť, která propojí předměstí s centrem – psali jsme na tomto blogu před několika dny. Centra západních měst se proměňují v klidové zóny – ale jak je tomu ve východní Evropě a Česku? Stručně můžeme říct: Žádné snové vize, ale postupně se i zde věci mění.
Průlom v Budapešti

Cyklojízdy, které známe třeba z Prahy a Brna, se v Budapešti před několika lety staly masovým happeningem – některých se zúčastnilo zhruba až 70 000 lidí. A Budapešť se začala měnit v cyklistické město.

Od roku 2004 se počet lidí jezdících na kole zněkolikanásobil. Městu nezbývá nic jiného než pro cyklisty postupně dotvářet infrastrukturu. Staví se nové cyklostezky a zavádějí další opatření. „Cyklopruhy v řazení před křižovatkami nemizí v Budapešti zdaleka tak často jako v Praze,“ píší například autoří tohoto článku. Budapešť se tak stala v proměně městské dopravy vůdčím východoevropským městem.

Věci se mění také v Pobaltí. V estonském Tallinu je veřejná doprava zdarma a starosta litevského Vilniusu zase proslul tímto videem, které brojí proti autům, jež parkují na zakázaných místech.

V Česku vyčnívá Jihlava a Pardubike

Z českých měst vyčnívá Jihlava, kde vedení města začalo podporovat cyklistiku před 10 lety. Velký vliv na změny má fakt, že současný tamní primátor je vášnivý cyklista. „Není to průlom, ale snaží se pracovat koncepčně,“ říká Vít Masare ze sdružení AutoMat, které podporuje rozšiřování cyklistické dopravy. Proměnu prodělávají také Pardubice, které místní propagátoři přejmenovali na Pardubike, protože, jak říkají, marketing je důležitá součást proměny. Město zavedlo cyklistický plán pro další roky, a cyklostezky postupně rostou.

Ze zkušeností Pardubic plyne, že se rozvoj cyklodopravy v českých městech neobejde bez cyklokoordinátora,  specializovaného úředníka, kterého zaměstnali už i další česká města, třeba Ostrava a Zlín nebo právě zmíněná Jihlava.

V Praze se diskutuje o uzavření Smetanova nábřeží a kultivaci magistrály a vzniká řada projektů snažících se zlepšit možnosti cyklodopravy – třeba tato mapa dopravního stresu. 

Po celém Česku přibývají další iniciativy, například cyklistická akademie, která se snaží přinášet informace politikům a úředníkům.

A skutečná česká vize pro budoucnost fungování měst? Usiluje o ní iniciativa VIZE 25, která chce ukázat, že pro rozvoj městské mobility je zásadní vyrovnaná pozornost všem složkám dopravy, tedy automobilům, cyklistům, MHD i pěším – všem je nutné věnovat spravedlivou čtvrtinu.

K této iniciativě a jednotlivým cyklistickým nápadům českých měst se zde na blogu budeme v příštích týdnech vracet, naleznete zde například rozhovor, v čem mohou být Jihlava či Pardubike inspirací pro další česká města.