Pardubice se stanou jedním z nejvyhledávanějších měst. Do roku 2020 dokončíme kvalitní infrastrukturu pro cyklisty na všech významných ulicích. Rozšíříme pěší zóny. Ceny nemovitostí v centru porostou, lidé se tam budou chtít stěhovat. Ulice města budou plné života. Taková je vize pardubického cyklokordinátora Vojtěcha Jirsy. 

Před nedávnem jsme se na tomto blogu zabývali cyklistickými vizemi českých měst. Jedním z těch, která mají jasný plán, jsou Pardubice. Zeptali jsme se proto tamního cyklokoordinátora Vojtěcha Jirsy, který zaštiťuje projekt Pardubike, jak bude město za několik let vypadat a jak se mohou inspirovat další české městské úřady.

Na jak dlouho dopředu plánujete a v čem plány projektu Pardubike konkrétně spočívají?

V takzvaném cyklogenerelu je sepsána představa o cílovém stavu infrastruktury pro cyklisty ve městě. To je plán, který se dívá hodně dopředu, tvoří vizi. Dále potom existuje akční plán, který nám v roce 2011 ukázal, na čem budeme pracovat v dalších zhruba čtyřech letech. Od té doby se už řada věcí realizovala, ale většina navržených opatření je teprve ve fázi přípravy.

Doba přípravy a projednání jednotlivých projektů se liší od několika hodin (například u jednoduchých cykloobousměrek) až po několik let u opatření, která vyžadují stavební úpravy a výkupy pozemků. Značku Pardubike používáme pro vše, co nějak s cyklodopravou souvisí. Patří sem cykloobousměrky, cyklopruhy, stezky, kampaně, klidové zóny, parkování pro kola a podobně.

Co byste poradili úředníkům v dalších českých městech. Kde mají začít?

Myslím, že každé město potřebuje trochu něco jiného. Dobré je udělat si studii rozvoje infrastruktury pro cyklisty – pro komplexnější plán se vžil zmíněný název cyklogenerel. Pokud bych měl doporučit konkrétní opatření, začal bych cykloobousměrkami v centru a cyklopruhy na významnějších komunikacích. Důležitá jsou opatření v křižovatkách. Dopravní projektanti se často z pohodlnosti právě křižovatkám vyhýbají. Stezky a cyklopruhy jsou pak často naprosto nesmyslně v křižovatkách přerušeny. Čili zrovna tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Proč by města měla zaměstnávat cyklokoordinátora, tedy pracovní pozici, kterou zastáváte?

Často se stává, že lidé, kteří ve městě zodpovídají za dopravní plánování, nejsou zvyklí s cyklistickou dopravou pracovat. Stejně tak to často neumí projektanti. Rozvoj cyklodopravy potřebuje „nakopnout“, potřebuje tahouna, který potřebné věci prosadí. Pokud se začne na cyklodopravu ve městě myslet automaticky, cyklokordinátor nemusí být potřeba.

 Jak probíhá koordinace cyklistického plánování s plánováním dalších forem dopravy (automobilismus, MHD) tak, aby se tyto způsoby přepravy vhodně doplňovaly?

My se s tím teprve učíme pracovat. Dnes se už i v Čechách začínají zpracovávat takzvané plány udržitelné městské mobility. Jsou to takové komplexní dopravní strategie pro města, které zahrnují všechny dopravní módy. Vyhodnocuje se, jak návrh ovlivní dělbu přepravní práce mezi jednotlivými dopravními prostředky – například jestli více lidí začne jezdit veřejnou dopravou nebo na kole.

Pokud řešíte konkrétní opatření pro cyklisty, například cyklopruh, řešíte automaticky i ostatní druhy dopravy. Ulice je jeden prostor, do kterého se musí všichni poskládat. Nejde to oddělit. S výhodou se dá použít synergického efektu. Například během návrhu cyklopruhu navrhnete také ostrůvky, které zlepší podmínky pro pěší. Dále navrhnete zastávky v jízdních pruzích, jako formu preference veřejné dopravy.

Vychází vaše plánování z dopravních studií, výpočtů efektivity dopravy či urbanistických studií?

Určitě ano. Bez toho to nejde. Za nejdůležitější považuji data a pozorování. Udělali jsme rozsáhlý průzkum dopravního chování, který ukázal, že 35 % cest se začátkem i koncem na území města lidé absolvují pěšky, pouze 28 % je autem. Zbylé cesty jsou MHD (17 %) nebo na kole (19 %). Víme také, že 77 % cest je kratších než 5 kilometrů  Průzkum odhalil, že i když město občas ve špičce vypadá ucpané, většina lidí nemá problém, protože se nedopravuje autem. Je to naprosto proti obrázku, který vytvářejí politici a média. Těm se zácpy líbí, rádi o nich mluví.

O tomto dopravním chování jsme natočili tento krátký film:

V loňském roce jsme zprovoznili systém pro automatické sčítání cyklistů. Používáme dopravní modely jak statické, tak mikro simulace pro větší detail. Na analýzy navazují studie různého detailu.

Které evropské město vás inspirovalo? Navázali jste spolupráci s některým západoevropským městem, kde cyklodoprava funguje?

Studoval jsem v dánském cyklistickém ráji, v Kodani. Tam jsem se inspiroval. Zjistil jsem, že cyklodoprava není utopie, ale veliká příležitost nejen pro dopravu, ale obecně pro kvalitu života ve městě.

V rámci projektu Central MeetBike, který mám v Pardubicích na starosti, úzce spolupracujeme s Lipskem a Drážďany. To jsou města, která měla po revoluci podobné startovní podmínky jako my, ale všechno tam šlo tak nějak rychleji. V poslední dekádě klesá v Drážďanech i Lipsku podíl automobilové dopravy. Ale nejde jen o dopravu. Lidé mění životní styl. Stěhují se ze satelitů zpátky do města a tráví v nich více volného času. Veřejná prostranství ožívají. Je to velká inspirace.

Jsme zapojeni ještě do jiných projektů pro sdílení zkušeností v rámci EU. Ty se týkají plánování udržitelné mobility.

Jak je projekt Pardubike financován? 

Pardubike je z velké části spolufinancováno z EU. Jedná se o dotační program Central Europe. Ale jsou zde i další možnosti zapojení do projektů. Zajímavý je například program Horizon2020 nebo platforma CIVITAS.

Jak si představujete Pardubice a tamní dopravu za 20 let?

Věřím, že Pardubice mají dobře nakročeno a stanou se díky dopravnímu plánování jedním z nejvyhledávanějších měst. Pokud budou podmínky příznivé, tak bude do roku 2020 dokončena kvalitní infrastruktura pro cyklisty. Prakticky na všech důležitých ulicích bude významně rozšířena pěší zóna a realizovány zóny tempo 30 zhruba v polovině residenčních oblastí. Vzroste poptávka po nemovitostech v centrální části města a jejich cena. Ruku v ruce s tím porostou tržby živnostníků v městských ulicích. Do roku 2025 by měly být vyváženy podíly jednotlivých druhů dopravy: veřejná 25 %, pěší 25 %, cyklistická 25 % a automobilová 25 %. To je naše Vize25