V roce 2004 oznámila logistická společnost UPS novou taktiku pro své řidiče: správný způsob, jak se dostat do jakékoliv destinace, je vyvarovat se odboček vlevo. I za cenu takové trasy, jakou jeden řidič UPS popsal nevěřícímu novináři, znělo to asi takto: „Pojedeme doprava ze 135. ulice na Západní ulici. Na té uděláme další odbočku doprava a dostaneme se na 139. ulici. Po ní dojedeme na konec bloku a uděláme ještě jednu odbočku vpravo.“

Když se kolem roku 2001 objevily lepší sledovací systémy, zásilková společnost se do hloubky podívala na to, jak si nákladní auta vedou při rozvážení zásilek. Vzhledem k tomu, že je to firma s 96 tisíci vozy a několika stovkami letadel, mnoho jejích aktivit se dá shrnout do série optimalizačních problémů, zejména spotřeby paliva, úspory času a výhodného využití prostor. (Dodávky ve skladištích parkují tak natěsno, že se překrývají bočními zrcátky, aby uspořily každičký kousek místa.)


“Software Roadnet od UPS Logistic Technologies umí využít k optimalizaci mimo jiné právě pravidlo odbočování vpravo. V praxi se toto pravidlo využívá tak, že se vytvoří časová sankce – turn restriction (například 30 s), která se při plánování přičte ke každému odbočení vlevo. Sankci lze upravovat podle typu vozidla, provozu, či zástavby oblasti. Optimalizovaná trasa je potom vyvážená z hlediska času i nákladů. Logio je výhradním distributorem tohoto softwaru.”

Marek Šucha, partner Logio

Inženýři z UPS tak jednou přišli na to, že levotočivé odbočky jsou dost zásadní brzdou efektivity. Změny směru křížící tok dopravy znamenají dlouhá čekání na světlech v odbočovacích pruzích, což ústí v plýtvání časem i benzínem. A k tomu přidejme i zvýšené riziko nehod. Zavedením tras složených z pravotočivých smyček se UPS podařilo zvýšit zisky a bezpečnost provozu a zároveň dostát své filozofii šetření životního prostředí. Do roku 2012 pravidlo pravé odbočky spolu s dalšími vylepšeními, které pro větší wow-efekt UPS nespecifikuje, ušetřilo zhruba 37 milionů litrů paliva a snížilo tak emise se stejným efektem, jako by ze silnic na rok zmizelo 5300 automobilů.

Když generální ředitel UPS popisoval tento postup, řekl v projevu posluchačům: „Vidím, že někteří z vás se usmívají a vím, co si možná myslíte. Ale ono to doopravdy funguje.“

A jestli tomu nevěříte, od toho existuje televizní pořad Bořitelé mýtů. V něm poslali jednu dodávku rozvážet balíčky normální cestou a druhou, která se řídila pravotočivou politikou UPS. A přišli na to, že přístup UPS ušetřil palivo, ale zase projetí trasy zabralo více času.

Bořitelé mýtů pravděpodobně čas ztratili tím, že se pravidlem neodbočovat vlevo řídili ještě přísněji, než samotná UPS. I když takové pravidlo je přitažlivé svou jednoduchostí a až algoritmickou pravidelností, občas uvidíte řidiče hnědých dodávek, jak doleva zabočí. Hlavně v obytných čtvrtích, kde nehrozí, že by se setkali s proudem protijedoucího provozu. Když se jednoho z řidičů zeptali, jak často odbočí vpravo, odpověděl: „No, podle hrubého odhadu bych řekl asi tak v 90 % případů. Prostě u nás v UPS doleva zatáčíme opravdu, opravdu neradi.“

Protože UPS využívá k plánování svých tras speciální software, může cíleně posílat své vozy na trasy s velkým podílem pravotočivých odboček s výjimkami tam, kde je zrovna zatáčka vlevo výhodnější. Jak to viceprezident shrnul v tomto rozhovoru: „Proto mám inženýry tak rád, pořád se snaží vymýšlet nové způsoby, jak všechno vylepšit.“