Zjednodušuje dopravu, šetří životní prostředí a zpříjemňuje život v centrech měst. A jak se nyní ukazuje, bikesharing může sloužit i k proměně zdravotních návyků obyvatelstva.

Před nedávnem jsme na tomto blogu informovali o startu pražského bikesharingu, tedy systému sdílení kol, který má navíc fungovat díky ve světě unikátnímu řešení. Řada lidí má představu, že bikesharing je jen výmyslem zelené západní Evropy a že Spojené státy zůstávají zcela motorizovanou zemí. Faktem však je, že v takovém Bostonu bikesharing už nějakou dobu funguje a že v centru města politici utlumili automobilovou dopravu (pravda také je, že Boston je už dlouho považován za jedno z „nejevropštějších“ amerických měst).

Teď tam navíc přišli se zajímavou novinkou, která by mohla inspirovat další města. Bostonský (a také třeba newyorský) bikesharing totiž čelil kritice, že je nedostupný pro chudší obyvatele. Město Boston se proto nyní domluvilo s tamním medicínským centrem, že doktoři budou mít možnost předepisovat „cyklistické cvičení“ lidem trpícím obezitou, což jsou právě zejména nízkopříjmové skupiny. Na lékařský předpis bude roční bikesharingový program obsahující možnost cestovat na kole hodinu denně jen za 5 dolarů, lidé navíc dostanou zdarma helmu (standardně program stojí 85 dolarů).

Opatření pomůže k řešení hned několika problémů. Chudší lidé se dostanou k levnější možnosti dopravy po městě. Navíc právě lidé s nízkými příjmy jsou často obézní, s čímž souvisejí různé civilizační choroby. Podle statistik trpí obezitou jeden obyvatel s nízkým příjmem ze čtyř, což je skoro dvakrát více než u střední a vyšší třídy. Mohlo by se tak alespoň částečně podařit změnit jejich nezdravé životní návyky. Dalším plusem programu Prescribe-a-Bike je – alespoň podle aktivistů – zvýšení počtu cyklistů v ulicích, což dále zklidní dopravu a vyvolá nutnost výstavby další cyklistické infrastruktury. Pomůže to zkvalitnění života v centru města a samozřejmě také k omezení hluku a emisí vyprodukovaných automobilovým provozem.

Otázkou zůstává, zda se lidi s nižšími příjmy podaří namotivovat, aby opravdu na kole jezdili. Z dat plyne, že chudší lidé jsou celkově méně aktivní. V současnosti bikesharing v Bostonu využívá asi 900 obyvatel, iniciátoři programu doufají, že díky lékařským předpisům počet cyklistů vzroste o další tisícovku. Ve městě je v současnosti k dispozici asi 1100 veřejných kol a 100 stanic na jejich umístění.

Lékaři v některých (nejen) amerických státech doporučují tělesná cvičení na léčbu deprese, ale i civilizačních nemocí. Jak známo, psychické problémy či obezita jsou v USA vážným problémem. Vzdělanější lidé už si navykli cvičit a běhání je populární, u chudších Američanů jsou však nemoci nového věku velmi rozšířené. Právě pohyb je jednou z věcí, která jim chybí nejvíce.

V Česku tomu není jinak. Podle statistik je obézní více než polovina populace středního věku. Oslovili jsme několik českých lékařů, kteří se zabývají léčbou obezity či cukrovky. Bostonský nápad jim přišel zajímavý, na druhé straně se opakovala odpověď, že „si něco takového v Česku nedokážou představit.“ Vždyť zatím pořádně neexistuje ani veřejné sdílení kol.

Bikesharing v Praze startuje, utlumováním dopravy v centru a propagací cyklistiky se zabývají i další česká města – třeba Pardubice, jak jsme zde psali před nedávnem. Tak třeba někdy v budoucnu…