Ďábel je skrytý v detailech. K navržení dokonalého, maximálně efektivního skladu je nutných soubor nespočetného množství drobností. A co hůř, to, co jednou může být výhra, se v jiném případě stává chybou. Dokonalý návrh je pro každý sklad zcela jiný. V tomto článku si shrneme základní body, které byste při výstavbě nového skladu měli brát v úvahu.

Jak hezky popisuje například tento článek, zásadní je proces navrhování skladu rozdělit do dvou oddělených částí –  hledání místa pro sklad a poté vlastní návrh skladu.

Jak vybrat správnou lokalitu

Základní předpoklad je jasný: Lokalita pro nový sklad musí být blízko svým zákazníkům.

Dalším důležitým bodem pro rozhodování je otázka, zda společnost potřebuje jediný sklad pro pokrytí například celého státu či zda sklad musí zapadnout do již existující sítě skladišť a další firemní infrastruktury.

V neposlední řadě je také nutné rozhodnout, jaký je cíl výstavby skladu: Jsou to co možná nejnižší náklady na provoz a distribuci? Nebo poskytnutí co nejkvalitnějších služeb a nejrychlejší dopravy? A do jaké míry brát v potaz konkurenci?

Právě nejnižší náklady jsou aspektem, který zvažuje většina firem v první řadě, naopak řada specialistů navrhující systém rozmístění skladu opomíjí konkurenci – a nebere v úvahu, že právě analýza rozmístění skladu konkurence může přinést budoucnosti vlastní firmy prospěch.

Zásadní je také porozumění svým zákazníkům. Do jaké míry je zisk závislý na tom, jak bude sklad, a tím i zboží, rachle dostupný zákazníkům? Potřebují zákazníci dodávky do tří dní? Nebo stačí dodávka do 10 dní, díky čemuž můžeme snížit požadavky na lokalitu a tím i snížit náklady na výstavbu a provoz skladu? A ztratíme výrazně na tržbách, pokud konkurence nabídne rychlejší služby?

Náklady u skladů se sestávají ze čtyř hlavních nákladových položek: doprava do skladu, přeprava ze skladu, náklady na zařízení a skladování – a samozřejmě také náklady na pracovní sílu. A je nutné brát do úvahy další souvislosti: Například, pokud není sklad jeden, ale jde o celou síť, klesají díky lepší dostupnosti náklady na přepravu. Naopak s širší sítí skladů rostou náklady na skladování v jednotlivých lokalitách.

Jestliže už má firma alespoň zhruba vybranou lokalitu, přichází rozhodování, zda spíše sklad umístit v městské průmyslové zóně či na venkově – závisí na tom například náklady na pracovní sílu.

Návrh konkrétního skladu

S vybranou lokalitou přichází druhá fáze – návrh konkrétního skladu. Základním předpokladem je sběr veškerých dat, která jsou k dispozici. Na jejich základě  lze pak namodelovat ideální návrh. Jak velký objem dodávek je nutné odbavit a kdy? Jaké jsou dodávkové cykly? O jaký typ dodávek jde?

Rovněž je nutné projektovat, jak se budou skladování a dodávky vyvíjet v následujících několika letech, což patří k nejtěžším úkolům. Přestavovat sklad za dva roky kvůli proměně dodávek je časté u řady firem – a následné náklady obrovské.

Jak postavit dokonalý skald? Výše jsme uvedli základní shrnující body, kde jsme citovali některé zahraniční specialisty, kteří se tématem zabývají. V navazujícím článku, který najdete na tomto blogu v následujících dnech, příblížíme blíže náš pohled na to, jak ideální sklad navrhnout.