Letošní druhý ročník Procurement fóra s tématem “Nákup jako spolutvůrce hodnoty firmy” se zaměřil na přidanou hodnotu, kterou může firemní oddělení nákupu vytvářet, nejen v rovině zisku, ale i v oblasti řízení a vytváření dlouhodobého partnerství s dodavateli. Ambicí fóra bylo vyvrátit tři časté mýty o nákupu: nákup je pouze o tlaku na cenu, nákup je back office činnost procesující objednávka a nákup je netransparentní, v nákupu se krade.

Logio v panelu “Výběr dodavatele a řízení vztahu s ním”

Do dopoledního panelu na téma Výběr dodavatele a řízení vztahu s ním byl pozván Tomáš Formánek, CEO Logio. Dalšími speakry byli Alex Bém, ředitel nákupu a logistiky T-Mobile, Pavel Panchartek, Head of Investment Procurement Doosan Škoda Power a Martin Zelinka, ředitel nákupu Siemens Industrial Turbomachinery. Konstatování “v nákupu dřímá potenciál posilující konkurenční výhody firmy” odstartovalo odpoledne.

První okruh otázek a odpovědí se zaměřil na partnerské vztahy s dodavateli: je to dlouhodobý vztah, který musí přinést nejnižší cenu. Diskutovalo se o kvalitách, které vytvářejí partnerský vztah s klíčovými dodavateli. Partnerství je dlouhodobá a jistá spolupráce zaměřená nejen na cenu, ale i na oboustranný transfer know how vedoucí k otevřeným dveřím, v některých případech až k open book policy. Tomáš Formánek uvedl, že v jeho pojetí je partner „součástí dodavatelského řetězce, součástí strategie a přípravy nového businessu, společného úspěchu, z něhož může mít za určitých podmínek i finanční podíl“. Především sami účastníci fóra sdíleli zkušenosti s centrálními kontrakty ve vztazích mezi mateřskou společností a dcerami, Alex Bém mluvil o: „Nutné kombinaci férového jednání s dodavateli a odvaze a diplomacii, které jsou zapotřebí při vnitřním vyjednávání o změnách v daných korporátních standardech“.

Dodavatel zároveň klientem

Další diskusní okruh se týkal výběru dodavatele, který je zároveň i klientem. Existují dva přístupy – nákup a prodej musí hrát své role, barterové obchody dlouhodobě nefungují a jejich výsledkem je zmatečný stav, kdy se ani neví, kdo na tom vydělal či prodělal, nebo uzavírání vícestranných smluv podle komodity a s ohledem na ÚHOS. Živá výměna zkušeností s Vendor Managed Inventory (VMI) přinesla zajímavé fungující příklady z praxe, kdy dodavatelé převzali a garantovali péči o skladové zásoby na základě forecastů prodeje.

Jak udržovat portfolio dodavatelů, kdy dát dodavateli prostor a možnost, aby navrhoval poučené alternativy k formulaci poptávky a výsledky přístupu design to cost: byly další okruhy, které zajímaly účastníky a inspirovaly výměnu zkušeností, která pokračovala i po skončení panelu. Martin Dokoupil shrnul: „Vidím meziroční posun v přístupu. Loni se účastnící přikláněli k držení svých kompetencí a označovali za nebezpečné situace, kdy se finální uživatel (business klient) dostane s dodavatelem do přímého kontaktu. Letos převážně mínili, že stojí za to investovat čas a energii do procesu jednání s odkrytějšími kartami v zájmu přesnějšího zadání a partnerské spolupráce s dodavateli. Mistrovským umem potom zůstává umět odlišit situace podle potřeby a kreativně používat oba přístupy.“

Budování komunity

Celodenního fóra se zúčastnilo více než 200 profesionálů nákupu, kteří v živých diskuzích potvrdili zájem o další setkávání. „Jasně cítíme zájem českých nákupčích o budování komunity a máme radost, že Procurement forum v tomto smyslu můžu nabízet tolik potřebnou živnou půdu“, dodává za pořadatele Antonín Parma. Fotografie z akce ZDE.