Zatímco před rokem bylo v Labi vody tolik, že hrozily a v některých oblastech i skutečně zasáhly povodně, letos je situace přesně opačná. Hladina řeky je přitom tak nízko, že to představuje velké problémy pro dopravce, které využívají právě lodní dopravy. 

V některých úsecích v Německu klesla hladina Labe o víc než 40 centimetrů pod běžnou úroveň. Největší problémy s tím mají firmy v Německu. Vody je v Labi tak málo, že přepravci nemohou na lodě naložit tolik nákladu, jak je běžné a kolik by potřebovali pro to, aby se jim lodní doprava vyplatila a byla efektivní. Letos se tak musejí vyrovnávat s masivními omezeními.

Aby mohly lodě jezdit plně naložené, potřebují, aby hloubka vody byla alespoň dva metry. Naopak současná situace a to, že jsou firmy nuceny nakládat lodě menší zátěž, představuje velká omezení a zároveň i obrovskou logistickou výzvu. Dopravci z oblasti průmyslu a obchodu proto musí hledat alternativní přepravní možnosti. Jenže především pro výrobce velkých dílů pro strojírenství téměř neexistuje alternativa, jak by mohli své zboží přepravit jinak.

Chybí koncept pro dopravu na Labi

Nejde ale jen o to, že je letos málo vody. Problém s přepravou na Labi je totiž dlouhodobější. „Zákazníci z Duryňska jsou odkázáni na napojení na náš přístav a dál na evropské vodní cesty, přes které se dostávají k celosvětovému obchodu. Ještě horší než nedostatek vody je to, že chybí koncepty pro budoucnost vodní cesty na Labi,“ uvedl Peter Ziegler, jednatel přístavu Aken.

„Výkyvy hladiny Labe nejsou nový fenomén, dochází k nim už stovky let. Bohužel ale chybí jistota, že ministerstvo pro dopravu bude investovat do vnitrostátní lodní dopravy. Takže lodí na Labi stále ubývá,“ vysvětlil Stefan Kunze ze svazu Elbe Allianz. Problém je totiž v tom, že ačkoli je Labe na základě evropské kategorizace považováno za vodní cestu evropského významu (je zahrnuto do seznamu TEN-T, který definuje síť hlavních evropských říčních tahů), německé ministertsvo dopravy dosud Labe nekategorizovalo jako významnou řeku. To zásadně omezuje možné investice a čištění či potřebné prohloubení toku řeky.

„Plánovatelná lodní doprava na Labi je základ pro trvale udržitelné dopravní koncepty, které nemají vzhledem k rostoucímu objemu přepravy alternativu,“ uvedl Heiko Loroff, jednatel společnosti Saské přístavy horní Labe. Ani železnice podle něj nedokáže nahradit nákladní přepravu na Labi. Navíc se čeká, že růst obchodní výměny mezi Německem a jihovýchodní Evropou dál poroste. „Už nyní jsou významná železniční spojení do Hamburku velmi silně vytížena,“ dodal Loroff.

Nejsou to ale jen samotní přepravci, kdo chce, aby se zlepšila splavnost Labe. Také úředníci v Evropské unii požadují, aby se zlepšily podmínky i v Česku. Podle kategorizace TEN-T by se tak mělo Labe plně splavnit v tuzemsku na úseku od hranic až do Pardubic.

Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu uvádí, že zlepšení lodní přepravy patří mezi jeho priority a nyní proto chystá vybudovat zásadní jez u Děčína za čtyři miliardy korun. Zatím ale pro něj není hotová studie dopadů na životní prostředí.  Jasněji by mělo být na podzim.