Německé přístavní město Hamburk i jeho přístav rychle roste a hledá způsoby, jak se s tím co nejefektivněji vyrovnávat. Zároveň si chce udržet i pověst moderního a zeleného města, které se nebojí novinek.

Nedávno se tak vedení města, které je samostatnou spolkovou zemí a má tedy mnoho vlastních rozhodovacích pravomocí, dohodlo na spolupráci s americkým technologickým koncernem Cisco. Společně rozjíždějí několik pilotních projektů, které sdružuje pojem „inteligetní město“.

„Smart City, tedy propojené a také chytré město zlepšuje kvalitu života lidí díky inteligentní a inovativní infrastruktuře. Má pomoci zajistitit efektivnější mobilitu, šetřit zdroje a snížit vlivy, které jsou škodlivé pro životní prostředí,“ vysvětlil pro stanici NDR Frank Horch, který má ve vedení Hamburku na starosti hospodářství.

Díky propojení inteligentní techniky, velkého množství dat a  jejich efektivního řízení se má zlepšit  jak doprava ve městě, tak i řízení provozu v hamburském přístavu, který se stále rychle rozvíjí.

Hamburg tak například zavede speciální senzory, které pomůžou zajistit plynulejší provoz na silnicích. Senzory budou lokalizovat místa s dopravními zácpami nebo nehodami a podle toho směřovat řidiče na objízdné trasy. Zároveň se díky senzorům bude šetřit elektřina, protože v době, kdy bude slabý provoz, automaticky vydají signál pro osvětlení, na kterém se sníží jeho intenzita. „Chceme tu ukázat, co všechno je možné. Můžeme také měřit úspory energie i emisí,“ řekl k tomu Jens Meier, který má na starosti správu přístavu.

Zlepší se i fungování dodavatelského řetězce

V první fázi se má projekt soustředit právě zejména na přístav a moderní městskou čtvrť přístavní město. Od úzkého propojení informací si Cisco i vedení Hamburku slibuje, že se tak zvýší kvalita fungování a efektivita přístavu jako důležité součásti dodavatelského řetězce. Čím lépe bude propojen „nervový systém“ přístavu, tím lépe půjde zabránit různým chybám i dopravním nehodám.

V přístavu také vzniknou pro kamiony tři nová parkoviště, která budou vybavena speciálními senzory. Ty budou řidičům pomáhat s hledáním volného místa a sníží se tak další spotřeba pohonných hmot i času.

Nepůjde ale jen o dopravní řešení: Počítá se také s vybudováním elektronického centra, kde si budou moci lidé vyřizovat nejrůznější úřední záležitosti – za pomoci úředníka, se kterým budou lidé komunikovat skrze zvláštní obrazovku.

Kromě Cisca, který je hlavním partnerem pilotních projektů, se budou moci do přípravy a zavádění nových technologií a jejich propojování připojit i další společnosti. Podle primátora Hamburku se za pojmem smart city může dnes skrývat všechno možné. „Pro mě jde ale o to, pokračovat v tom, čím se Hamburk vždy vyznačoval: propojením technologického a sociálního pokroku,“ komentoval záměr Olaf Scholz.