Zná to každý. Vztahy se vyvíjejí a jestli někdo býval dřív nepřítel, neznamená to, že by se to nemohlo výrazně změnit. Hlavně tehdy, když nastane skutečný problém, se často dva domluví snáz, než v době, kdy všechno běží jako po drátkách. 

Tak to je podle všeho i mezi dodavateli a obchodníky, kteří mluví stále víc spolu, než aby šli proti sobě. V praxi se to projevu stále častějšími a užšími strategickými partnerstvími mezi doadvateli a obchodníky. Vyplývá to z výsledků globální studie Transforming the Supplier Network, kterou provedla poradenská společnost Bearing Point.

Z průzkumu se tak například ukázalo, že dvě třetiny firem považují lepší nastavení supply chain managementu a minimalizace rizik v logistice za oblast, ve které vidí příležitost pro vlastní růst. Autoři studie upozorňují, že ačkoli je pro podnikatele na celém světě stále hlavním motorem v managementu jejich dodavatelské sítě zejména snaha snížit náklady (podle 56 procent respondentů průzkumu), na významu v poslední době získávají i další aspekty. Například podle 16 procent dotázaných společností je pro ně v managementu dodavatelského řetězce důležité to, zda s volbou dodavatele získají i přístup k lokálnímu know-how a dalších 15 procent pak uvedlo, že je pro ně zásadní, jak se jim podaří se správným supply chain managementem snížit rizika na minimum.

Správný supply chain management pomůže firmě i růst

Podle téměř dvou třetin dotázaných je vytvoření dodavatelského řetězce součástí jejich podnikové strategie. A jak již bylo zmíněno, víc než dvě třetiny respondentů si myslí, že díky správnému nastavení supply chain managementu by jejich firma mohla dokonce i růst.

„Způsob, jak spolu na celém světě spolupracují firmy s dodavateli, se mění. Zatímco hlavním cílem nákupčích zůstává tradičně snižování nákladů, jde stále víc i o přidanou hodnotu, kterou dodavatelská společnost poskytuje,“ doplnil k výsledkům studie Matthias Loebich z poradenské společnosti BearingPoint pro portál Finanzen. Kromě hospodářského růstu, který umožňuje vhodně nastavený dodavatelský řetězec, jde i o příležitost pro geografickou expanzi a možnost ovlivňování lokálních trhů prostřednictvím místních dodavatelů.

Většina dotázaných firem také podle Loebicha uvádí, že chtějí se svými hlavními dodavateli bbudovat strategická partnerství. Minulostí se tak začíná ve světě stávat založení supply chain managementu výhradně na co nejnižších nákladech. „Strategická síť dodavatelů může rozhodujícím způsobem přispívat k vytváření přidané hodnoty podniku, už jen například díky know-how lokálních trhů a díky propojení v dané lokalitě,“ dodal Loebich. Průzkumu se zúčastnily firmy z několika evropských zemí, Ruska a Číny.

V zahraničí se mění dosavadní klasický vztah mezi dodavateli a obchodníky – jak je to v Česku?