V Logiu si velmi vážíme práce hospiců, které pomáhají nevyléčitelně nemocným důstojně dožít. Čtyři zařízení jsme se proto rozhodli finančně podpořit. Hospic poskytuje takzvanou paliativní péči, tedy se nezaměřuje na léčbu, ale snaží se ulevit od bolesti a zvýšit životní úroveň pacienta v poslední fází jeho života. Součástí paliativní péče je také psychologická, sociální a duchovní podpora, stejně jako úzké zapojení rodiny.

Nemocný si může být jist, že v hospicu nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho důstojnost a v posledních chvílích nezůstane sám. Věřící pacienty doprovází i kněz, většinu těchto zařízení v České republice ostatně zřizují církve nebo řády. Samozřejmě přijímají všechny nemocné bez rozdílu vyznání, které nehraje roli ani při výběru personálu.

Zaměstnanci hospiců si musejí udržovat hluboce lidský přístup, zároveň však pracovat vysoce profesionálně a v týmu. Nemocní totiž zpravidla potřebují mnohostrannou péči, na které se podílejí zdravotní sestry a pečovatelé, sociální pracovníci, duchovní a lékaři. Za náročnou práci jim společnost dluží velkou vděčnost, kterou si zaslouží i mnozí dobrovolníci, kteří chod hospiců podporují.

Přejeme si, aby se chronicky a nevyléčitelně nemocným dostalo té nejkvalitnější péče. Proto naše firma rozdělila 154 800 korun čtyřem českým a moravským hospicům. Věříme, že tyto prostředky přispějí ke klidnějšímu a důstojnému dožití lidí, o které se v těchto zařízeních starají.

Podpořené hospicy

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci byl založen v roce 1994 jako první modelové zařízení tohoto typu u nás. U jeho zrodu stála zakladatelka hospicové paliativní péče v Česku Marie Svatošová, a zřizuje jej Diecézní charita Hradec Králové. Hospic se stará převážně o nevyléčitelně onkologicky nemocné, a jejich rodinám nabízí poradenské služby či zapůjčení zdravotnických pomůcek.

Pražský hospic občanského sdružení Cesta domů má kapacitu dvacet míst a ročně pomůže dožít na sto šedesáti nemocným. Sdružení také poskytuje odborné poradenství v domácnostech, přes telefon a na internetu, stejně jako takzvané odlehčovací služby v bydlišti nemocného. Cesta domů mimoto provozuje veřejnou knihovnu o paliativní péči, věnuje se nakladatelské činnosti a osvětě. Pro pozůstalé provozuje klub Podvečer a web Vzpomínky.

Přerovský Domov u fontány přijímá zejména seniory, kteří například kvůli degenerativnímu onemocnění mozku již nemohou žít ve svém domácím prostředí. I toto zařízení provozuje poradnu pro seniory a jejich rodinné příslušníky.

Hospic na Svatém Kopečku je jediným zařízením svého druhu v Olomouckém kraji. Zřizuje jej Arcidiecézní charita Olomouc a byl slavnostně otevřen v listopadu 2002. Hospic v bývalém poutním domě je celý bezbariérový a vybaven i pro pacienty s potřebou náročnější lékařské péče.