Všichni je známe. Modré, červené, žluté i různě popsané nákladní kontejnery patří k logistice již zcela neodmyslitelně. Přepravu zboží si bez nich už snad ani nedokážeme představit. Kde se ale vzaly a na co všechno se používají? 

Předchůdci dnešních standardizovaných kontejnerů byly velké dřevěné bedny, které se používaly  ještě v průběhu druhé světové války pro dopravu zbraní i dalšího vybavení pro vojáky. Především Američané a Angličané tak posílali nové a nové zásoby pro své vojáky přes Atlantik. Bedny usnadňovaly nákládání a skládání zásob a celkově zásobování  zefektivnily.

Ačkoli se na první pohled v zásadě příliš neliší od svých dnešních „potomků“, měly řadu nevýhod. Do dřevěných beden se snadno vloupali zloději a jejich odolnost byla nižší, protože se snadno při náročných cestách a překládání poničily. Navíc nebyly odolné ohni.

Lidstvo, tedy přesněji řečeno americká armáda, udělala krátce pod druhé světové válce krok kupředu. V roce 1948 vyvinuli její lidé ocelové kontejnery, které záhy americká armáda začala používat především na přepravu nákladů do vzdálených zemí. Poprvé se výrazně osvědčily na začátku 50. let, když probíhala Korejská válka. Postupně americká armáda upravila rozměry kontejneru a standardizovala je na 8x8x10 stop (tyto typy pod označením Conex se používají dodnes – ovšem hlavně pro skladování).

Později během Vietnamské války se ukázalo, že se kontejnery dají používat i pro další účely. Mnoho z nich tak zůstávalo ve Vietnamu, kde si v nich americká armáda budovala své zázemí jako například stanoviště, lékárny nebo třeba obchody.

Z kontejnerů trendy bydlení 

V roce 1972 pak Mezinárodní námořní organizace schválila kontejnery pro běžné používání. S postupem doby nabíral na významu také mezinárodní obchod a kontejnery se osvědčily jako ideální prostředek pro intermodální dopravu. Dnes se využívají nejčastěji ve třech velikostech: 20, 40 a 45 stop délky (standardizováno podle ISO).

Právě díky tomu, že jsou kontejnery přesně standardizované se mohou používat v dnešním globálním světě kdekoli a usnadňují tak přepravu zboží. Podle informací z roku 2010 bylo na světě na 27,5 milionů kontejnerů, většina z nich se vyrábí v Číně.

Kontejnery se ovšem nevyužívají zdaleka jen v dopravě. Často se s nimi setkáváme například v podobě provizorního ubytování, ale přibývá i těch, kteří v kontejnerech bydlí dlouhodobě.

Tady se můžete podívat na velkolepý projekt obytné čtvrti v Berlíně vybudované z kontejnerů:

Další informace o historii a rozvoji kontejnerové dopravy najdete například tady nebo třeba tady:

Koho téma zaujalo, najde nejpodrobnější informace o kontejnerech v knize The Box.