Australští vědci zjistili… to jsou slova, kterými často začínají vtipné nebo úplně smyšlené příběhy o neuvěřitelných objevech či vynálezech, kterým člověk nechce věřit. Vědecké projekty ale mnohem častěji stojí na zemi a mají i skutečný přínos. Stačí se podívat aktuálně na dění ve Vysoké škole báňské Technické univerzity Ostrava.Tamní vědci totiž vyvinuli a uvedi do provozu počítačové centrum, které by mohlo výrazně změnit tok dopravy na silnicích. Informoval o tom například web iHned.cz. Ve výsledku by jejich práce mohla znamenat nejen úsporu času a nákladů, ale mohla by i přispět ke snížení dopravních nehod.

O co že tedy jde? Vlastně to není na první pohled nijak komplikované: počítačové centrum ostravských vědců jednoduše řečeno sbírá obrovské množství dat z dopravy na silnicích. Jednak jde o údaje z mýtných bran a od mobilních operátorů. Navíc do systému míří i informace ze zhruba 150 tisíc aut, ve kterých je zabudovaný systém GPS. Díky tomu získává počítačové centrum údaje o tom, kde je největší provoz a kde se tedy s největší pravděpodobností mohou vytvořit kolony, nebo kde již vznikají dopravní zácpy. „Data o aktuální situaci do jejich systému plynou každou minutu. Po patnácti minutách pak vytvářejí předpovědi, kde zácpa může vzniknout,“ uvádí se na webu iHned.cz.

Jak toho ale může využít každý řidič? Připravuje se, že by data z počítačového centra dostávaly přímo všechny navigace a každý by tak měl přístup k aktuálním a velmi komplexním informacím.

“Data převedeme do Národního dopravního informačního centra, odtud pak půjdou do celonárodního vysílání, takže s nimi budou moci pracovat všechny vestavěné navigace. Navíc je ale zpřístupníme a bude si je moct vzít každý, kdo s nimi chce pracovat,” říká Martin Hájek z Centra pro rozvoj dopravních systémů. Aby se mohl celý systém skutečně naplno rozběhnout, jsou potřeba ještě další investice. A zdá se, že by to neměl být problém – ministerstvo dopravy projekt podporuje.

Tady se můžete podívat na analýzu dopravní dostupnosti Centra pro rozvoj dopravních systémů.

A zde na stránkách Technologické agentury ČR najdete další zajímavý projekt, který má zlepšit bezpečnost silniční dopravy.