Pozornost světové veřejnosti se na začátku prosince upřela do Paříže. Přijeli tam totiž lídři více než stovky zemí světa, aby jednali o tom, jak omezit globální oteplování a zastavit nebo alespoň zpomalit rozsáhlé klimatické změny. Z jejich jednání by měla vzniknout nová dohoda, která od roku 2020 nahradí tzv. Kjótský protokol o snižování emisí uhlíkových plynů. K tomu se ale nepřihlásily největší znečišťovatelé ovzduší, jako jsou USA a Čína, a celkový efekt Kjótského protokolu tak byl poněkud sporný. To by se však nyní mohlo změnit k lepšímu.

O letošní klimatické konferenci v Paříži se už před jejím zahájením mluvilo jako o historickém okamžiku – očekávání jsou totiž velká a optimisté věří, že (na rozdíl od neúspěšného summitu v Kodani před šesti lety) se tentokrát světoví lídři dohodnou na společném postupu.

Proč tolik optimismu? Už i v zemích, jako je Čína, USA a pomalu také Indie, tamní lídři vnímají, že alternativní zdroje energie nemusejí nutně vést ke zpomalení ekonomik, právě naopak: že se z nich stává zajímavý hospodářský segment. Další faktor spočívá v tom, že právě chudé země v Africe a Asii (v čele s Indií), které se zatím nehlásily k boji proti změnám klimatu tak usilovně, v posledních letech stále zřetelněji na vlastní „kůži“ vnímají dopady globálního oteplování.

Do boje jdou i firmy

Ať už bude konečná dohoda vypadat jakokoli, pravděpodobné je, že závazky jednotlivých zemí budou dobrovolné, což na druhou stranu optimismus krotí. Jisté je nyní podle OSN to, že pokud by se nic nezměnilo a emise skleníkových plynů se nesnížily, do konce tohoto století vzroste průměrná světová teplota o pět stupňů Celsia. Tak obrovské oteplení by mělo dramatické dopady na řadu zemí (ve svém důsledku by to ale ovlivnilo i takové věci, jako je potravinová bezpečnost nebo migrace lidí).

Proti globálnímu oteplování se nestaví jen vlády jednotlivých zemí, ale i řada podnikatelů – v jejich čele stojí Bill Gates, jenž inicioval vznik programu Mission Innovation. V rámci něj se má soukromý sektor zapojit do podpory obnovitelných zdrojů energie zejména v rozvojových oblastech. Kromě Gatese se k iniciativě již připojil i Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos a další známá jména.

Nenechte si ujít tuhle jasnou grafiku od BBC, která dost názorně vysvětluje, proč je globální oteplování tak velký problém.

Pokud jste měli letos dojem, že bylo opravdu teplo, nemýlíte se. Jak potvrdila na konci listopadu OSN, letošní rok bude nejspíš vůbec nejteplejším rokem v historii.

Proč by nás ještě měly zajímat změny klimatu? Jak tvrdí tvůrci jedné aktuální studie, globální oteplování má vliv i na kvalitu sexu.

Další podrobné informace o změnách klimatu a jednáních v Paříži najdete například tady.

Ostatně, pomáhat šetřit energii, ale i lidské a materiální zdroje a snížit celkově plýtvání je též naším cílem v Logiu. Tady se dozvíte víc.