Na první pohled to možná není docela patrné: zajímají nás výrobky, které dodáváme či odebíráme, jejich kvalita, náklady na výrobu, uskladnění nebo doručení. Přitom člověk může snadno přehlédnout jednu důležitou věc, která sice nehraje první housle, ale na hospodaření a efektivitu má velký vliv. Řeč je o obalech. Zejména pak těch vratných.

„Obaly všech druhů hrají v logistice obrovskou roli a jsou neodmyslitelně spojeny s jakoukoli výrobou. Obchod se zálohovanými obaly se stal samostatnou kapitolou logistiky a lidé z oboru je díky jejich ceně a s nimi spojenými náklady nazývají ,novou měnou‘,“ říká expert firmy Logio Martin Paloncy. Ve výsledku to znamená, že na obaly je potřeba myslet ve výrobním a dodavatelském řetězci téměř stejně jako na výrobky samotné.

Funkcí, které obaly plní, je celá řada a skutečně nekončí jen u toho, co napovídá sám název, tedy obalení – ochrany výrobku. K dalším úkolům patří informační funkce pro rozpoznání zboží, manipulační funkce (s dobře promyšleným obalem se dá při jeho manipulaci také ušetřit) nebo třeba funkce reklamní (jak rozpoznat výrobek, když je zabalený?). Svou roli hraje logicky i ekologický rozměr obalu – ochrana životního prostředí tu není jen téma pro příznivce ekologických hnutí, ale jde ruku v ruce s hospodařením a efektivitou. Čím těžší obal, tím vyšší celková hmotnost zboží, to se rovná vyšší výdaje na dopravu.

Obalová věda

Optimalizace je klíčové slovo i v případě obalů. Od jejich velikosti (nejen hmotnosti) se odvíjejí přepravní náklady i rychlost výroby. Ukázkovým příkladem je balená voda v plastových lahvích – obal je sice lehký, ale na druhou stranu, pokud se vyskládá kamion balíky vody, veze auto zbytečně moc vzduchu. To by vyřešily čtyřhranné lahve, u nichž by se optimalizoval využitý prostor. A co teprve hranaté melouny!

Velké obaly ale všechno nevyřeší – je potřeba myslet na zákazníka a na to, jaké je nejmenší zboží, které si zákazník může objednat. Jednoduše jde o to, aby nebylo potřeba zboží přebalovat (a ušetřil se čas i náklady na obaly). Kromě toho je potřeba mít na paměti různé standardizace velikostí obalů, jako je ISO, VDA či Galia. Možná není na první pohled zřejmé, že obaly jsou skutečně „věda“ a hrají pořádnou roli v ekonomice.

Vratné obaly jsou velkou investicí

Zajímavou informací je velikost obalového konta vratných obalů, kterou musí mít firma k dispozici. Pro denní závoz jich firma v ČR musí mít k dispozici sedminásobek objemu své denní produkce. Při měsíční frekvenci dodávek šesnáci násobek denní produkce a v případě měsíčního závozu pro Evropu až 56x tolik, co firma denně vyrobí.

Zkušenosti však ukazují, že si tak obaly zaslouží větší pozornost než mívaly. V případě některých automotive projektů tvoří obaly až 85 procent rozpočtu na uvedení nového výrobku,“ dodává Martin Paloncy. Podobně velkou roli, jako hrají obaly ve skladování, mají i v přepravě. „Díky použití vhodných obalů dokáže český výrobce automobilů, u kterého jsme prováděli optimalizaci, umístit do kontejneru o 25 procent víc aut,“ říká Paloncy. O čtvrtinu vyšší využití kontejneru – to už stojí za zamyšlení.


Autorem blogu je náš expert Martin Paloncy. Pokud ve Vaší firmě řešíte problém nejen s obaly, ale optimalizací obecně, kontaktujte Martina na jeho LinkedIn profilu.