V dnešní době již není vlastnictví výrobních a podpůrných prostředků nutnou podmínkou k fungování úspěšné firmy. Naopak se ukazuje, že firmy, které se dokáží dělit o své zdroje a prostředky mohou být efektivnější, než ty, které striktně trvají na své nezávislosti.

Tématem sdílení prostředků a zdrojů (tzv. „pooling“) se zabýval výzkum francouzské pobočky organizace ECR (Effecitve customer response), ze kterého jsme pro Vás vybrali několik informací, které jsme doplnili vlastními postřehy.

Výzkumu se zúčastnilo také 9 respondentů z ČR, jejichž odpovědi jsou ve výsledcích zohledněny. Pro podrobnější analýzu vnímání poolingových praktik v ČR nebyl bohužel počet respondentů dostatečně vypovídající.

Snímek obrazovky 2016-03-22 v 9.47.00

 

Z hlediska povědomí o poolingových operacích je situace na západoevropském trhu hodně podobná – zhruba 40% firem pooling již provozuje, nebo se k němu v příštích dvou letech chystá. S výjimkou Belgie a Holandska, kde podíl těchto firem dosahuje skoro 60%.

blog pooling +

 

 

Co se typu poolingu týče, nejznámější oblasti k jeho provádění jsou nepřekvapivě doprava a skladování. Jenže tento typ operací lze provádět v prakticky v celém supply chainu. Firmy mohou sdílet zdroje a náklady například v oblasti nákupu, zpracování objednávek či v rámci odpadového hospodářství a zpětné logistiky obecně.

blog pooloing 2

Bohužel povědomí o poolingu v těchto oblastech je výrazně nižší než je tomu v případě dopravy a skladování, které zatím zůstávají poolingovým mainstreamem.

blog pooling 3

 

Jaké benefity od poolingových operací firmy očekávají? V prvé řadě je to lepší vytížení vozidel. Ruku v ruce s tím jde nižší uhlíková stopa a celkové snížení logistických nákladů. To vychází z poměrně úzkého vnímání segmentu určeného pro poolingové operace, jak bylo uvedeno výše.

Design distribuční strategie je nejdůležitější etapou logistiky, která může ovlivnit až 80% nákladů logistiky. – Lukáš Pavlica, Logio expert

Firmy jsou k poolingovým operacím motivovány vnějšími silami. Jako nejsilnější motivaci firmy uvádí snahu adaptovat se na strategie řetězců a maloobchodu obecně. Klesající marže jsou dalším výrazným motorem pro zavádění poolingu, stejně jako rostoucí cena vsupních nákladů ve formě pohonných hmot.

blog pooling 4

Respondenti výzkumu uvedli několik reálných benefitů, které jim pooling přinesl:

  • Snížení zásob na distribučních centrech o 20- 30%
  • Až 2,5 násobně lepší vytížení vozidel
  • Snížení transportních nákladů o 10%
  • Až o 30% nižší uhlíková stopa
  • Pokles počtu vyložených vozidel u odběratele až o 35%

 

Poolingové operace se tak zdají být jednoduchým řešením ke zvýšení efektivity vlastního supply chainu, proč ho tedy neprovádí všechny firmy? Překvapivě největší bariérou nejsou obavy z investic nebo nedůvěra v jejich návratnost (s výjimkou Irska), ale schopnost najít adekvátního partnera pro tyto operace.

Na myšlence sdílení informací a zdrojů jsme založili naši platformu Supply Chain Love. Podívejte se jak může pomoci i Vám na http://www.supplychainlove.com/.

 

Zdroj: http://www.ecr.cz/download/clanky/Logistic-Pooling—Barometer-Survey-results-March-2015—revised-version.pdf