Má-li se vlastník firmy rozhodnout, zda investovat prostředky do nových technologií nebo optimalizace procesu, chce si být jistý, že změna bude přinášet dlouhodobě vyšší výnosy nebo zisk. Kritériem rozhodnutí pak bude doba návratnosti.

O dosažení kalkulované doby návratnosti jakékoliv změny (projektu) se rozhoduje ještě před jeho začátkem.

Jasně zformulovaný cíl, dosažitelné přínosy nebo úspory, měřitelné ukazatele a pravidelné vyhodnocení zvyšují šanci na správnou kalkulaci návratnosti.

Cíl projektu

Předpokladem dosažitelnosti cíle je srozumitelnost. Musíte si být jistí, že cíl všichni chápou stejně a že je popsán jednoznačně. Ke každému cíli musíte najít měřitelné ukazatele, které budete hodnotit a ujistit se, že všechny strany je vnímají a měří stejně. Pokud je partnerem v projektu více oddělení, externí firma nebo konzultant nezapomeňte kolegy a dodavatele motivovat k dosažení cíle bonusem nebo jasnými podmínkami ve smlouvě.

30% projektů ve středních a velkých firmách se ztratí v bludišti protichůdných požadavků a nejasných zadání a skončí neúspěchem.

 

Kdy kalkulovat dobu návratnosti?

Jednoduše vždy, když projekt zasahuje nebo ovlivňuje hlavní proces firmy. Hlavní proces: je ten, který se podílí na tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka.

Co měřit? Vše co přímo souvisí s hlavním procesem, se pokuste převést na přínosy a náklady (vše co Vás napadne, pravděpodobně to již měříte). Pokuste se měřit na datech, která jsou jednoznačná a pravdivá, pokuste se měřit data z vlastních systémů a externí data používat pro měření vnějších vlivů (pokud prodáváte zmrzlinu, sledujte data o počasí z jednoho zdroje a taková, která jednoznačně ovlivňují vaše prodeje: např. denní teplota, počet jasných dnů (tj. dnů, kdy průměrná oblačnost byla menší než 2 desetiny). Pokud se 80% vaší zmrzliny prodává v sobotu – musí vstupní informací být nejvyšší denní teplota v sobotu.

Source: https://www.relexsolutions.com
Source: https://www.relexsolutions.com

 

Jak měřit?

Stanovte si jednoznačné ukazatele, které přímo odpovídají změně, kterou plánujete provést: čas, množství, peníze. Můžete je doplnit o ukazatele, které jsou hůř měřitelné: pocity zákazníků, zaměstnanců, ale i ty lze změřit např. dotazníkem. Nezapomeňte mít správné otázky a dostatečný počet odpovědí.

Kdy začít měřit?

Okamžitě kdy Vás napadne udělat změnu (pravděpodobně jste měli jasný důvod) a máte jasno co je odpovídajícím ukazatelem. Asi nezačnete měřit vše potřebné, ale to doplníte později.

  • Těsně před zahájením změny (projektu). Snažte se získat nebo spočítat historii ukazatele.
  • Na konci projektu.
  • Podle charakteru a rychlosti změny si stanovte termíny měření.
  • Rozhodněte se, které období je zásadní pro celkové hodnocení projektu.

 

Pavel2x2 BWAutorem příspěvku je Logio account manager Pavel Kremáček. V dalším pokračování blogu se dozvíte jak nastavit konkrétní měřitelné cíle ROI a jak s touto metrikou nakládat při projektech.