Čipy RFID (Radio Frequency Identification) je technologie, která měla nahradit čárové kódy a změnit tak svět obchodu a dodavatelských řetězců.

Od prvního masivnějšího použití Wal-Martem a americkým ministerstvem obrany v roce 2003 uplynulo již mnoho let a k plošnému nahrazení technologií nedošlo. Proč je tomu tak?

Jaké jsou základní přínosy technologie RFID? Čeho se firmy při jejich zavádění nejvíce obávají? A jsou tyto obavy oprávěné?

Společnost Levi Strauss implementovala RFID označování svého zboží v roce 2005. Označí zhruba 12 milionů ks svého zboží ročně, což odpovídá 100% downstreamu a 85% upstreamu společnosti. Deklarovaná úspora v procentech je dle jejich vyjádření dvojciferná.

rfid 2

S čím RFID může pomoci vám?

Lepší kontrola zásob a snažší dohledatelnost

Představte si, že pro vás inventura zboží na skladě nepředstavuje zastavení aktivit, nebo povinnost pro vaše zaměstnance strávit víkend ve skladu načítáním zboží. Díky absenci nutnosti vidět RFID štítek je možné výrazně zrychlit proces evidence zásob. Pomocí RFID můžete přesně určit lokaci zboží i v případech, kdy informace o lokaci ve skutečnosti neodpovídá údajům v systému.

Chytré označování zboží

 Palety s mixem různých druhů zboží jsou zlým snem mnoha pracovníků logistiky, který zapříčiňuje prodlužování standardizovaných procesů příjmu a evidence. Díky možnosti propojení přímého propojení RFID kódu s účetními transakcemi a objednávkami můžete také snáze evidovat zboží na cestě, nedokončenou výrobu nebo poškozené zboží. Stačí zboží nechat projít čtecí bránou.

RFID 3

Snazší zaškolení/ zvýšená zastupitenost personálu

 Ne vždy pracujete s pracovníky, kteří plně chápou komplexnost celého procesu. Nebo se vaše logistika může upnout na pár lidí, kteří „mají v hlavě všechno“. Co se ale potom stane, když takový člověk onemocní nebo odejde? Kdo je schopný ho zastoupit? Díky RFID můžete pracovníkům usnadnit procesy a tím pádem zvýšit jejich zastupitelnost v případě potřeby.

Informace o zásobě na prodejně/ eshopu

Nedostupné zboží pro vás znamená ztrátu potenciálního zákazníka. Skrze RFID můžete mít vždy aktuální informaci o stavu zásob na prodejně a automatizovat tak proces objednávání. Například pomocí našeho systému řízení zásob Planning Wizard.

Zrychlení procesu přijímání a vyskladnění zboží, snížení režijních nákladů

Právě urychlení procesů je jedním z hlavních benefitů, který zajímá naše zákazníky. Díky možnosti rychlého opětovného naskladění je možné dosáhnout značné úspory například ve skladovacích procesech.

Úspora se obvykle pohybuje kolem 60% času, protože zboží je díky automatickému naskladnění k dispozici zákazníkovi na eshopu ještě před jeho reálným návratem do skladovacího regálu. Pokud si tak zboží někdo v tomto mezidobí objedná, může jít opět rovnou na expedici.

Zvýšení úspory z RFID může napomoci propojení na nástroje digitálního marketingu. Například  posílení remarketingu vrácených položek v období před jejich opětovným zaskladněním.“

– Vojtěch Jukl, Logio

Kde dává smysl implementovat RFID technologii?

Podle naší zkušenosti dává použití RFID technologie největší smysl v těchto případech:

V oblastech s  uzavřeným oběhem obalů

RFID může být použito například v prádelnách pro hotely a restaurace. Automotive průmysl je díky vysoké ceně obalů velmi vhodný pro nasazení RFID technologie (více o správném nastavení obalového fondu se můžete dočíst v blogu Martina Paloncyho). V případě neuzavřeného oběhu obalů je nutné cenu čipu jednorázově započítat do nákladů na výrobu produktu. Ta se podle velikosti a funkcionality pohybuje od 2 Kč za malé pasivní čipy až po speciální aktivní RFID s cenou až 500 Kč za kus.

Při minimalizaci obrátky zboží

Vrací se vám zboží od zákazníků více než jednou? V případě fashion eshopů není neobvyklé, že se zboží vrátí až 5-6x. Díky RFID můžete dosáhnout snížení obrátky zboží při napojení na promo akce. Kupříkladu po třetím vrácení zboží zpět od zákazníka jej můžete označit jako zánovní a zlevnit ho dříve, než častou manipulací ztratí cenu ještě více.

Při servisu výrobků (s povinnými kontrolami dle směrnic)

Díky schopnosti RFID technologie držet větší množství informací ji můžete použít i v případě pravidelných servisních intervalů. V praxi se takto RFID používá pro servis hasicích přístrojů nebo vybavení pro výškové práce.

U procesů s potřebou “totální dohledatelnosti” zboží

Pokud je Vaše produktové portfolio a artikly v něm negenerické, tj. neplatí absoultní substituce jednoho kusu výrobku za jiný, pomůže Vám RFID technologie ke zlepšení dohledatelnosti daného výrobku. Z našich zkušeností můžeme uvést například oblast dražších léčiv.

Proč tedy RFID nemají všechny firmy?

Z výzkumů Univerzit Baylor a Byrant , které prováděly výzkum na 175 respondentech, vyplývá, že nejzásadnější bariérou pořízení je obava z jednorázové vstupní investice zahrnující pořízení technologie a výběr odpovídajícího software a hardware.

Z grafu níže je ale patrné, že se jedná pouze o „obavu z neznáma“, protože vnímání ceny technologie a jejích nákladů výrazně pokleslo u firem, které RFID implementovaly.

rfid

To protvrzuje i naše zkušenost ze zákaznických projektů:

„ Díky výrazné úspoře procesních a administrativních nákladů při implementaci RFID technologie vycházela na našich projektech její návratnost zhruba na 1-2 roky.“

– Vojtěch Jukl, Logio

 

Z grafu vyčteme také to, že techická náročnost implementace je nejvíce pociťována firmami, které teprve zkouší testovatcí provoz. Proto, aby tato fáze proběhla co nejsnáze, jsme tu my. Vybereme pro vás ideálního dodavatele RFID technologie a dohlédneme na její bezproblémové zavedení. Neváhejte nás kontaktovat.

Vojtech Jukl

Autorem příspěvku je Vojtěch Jukl, Logio specialista na procesní optimalizaci, který Vám poradí nejen s implementací RFID technologie, ale i komplexní optimalizací Vašich procesů.