Jak se zásobují módní řetězce? Těžko, ale jde to

Módní odvětví má svá specifika, kterými se výrazně odlišuje od všech ostatních. Na rozdíl od potravin, léků, kosmetiky a dalších spotřebních produktů má velmi silně ohraničené sezóny. Většina zboží je buď letní nebo zimní (70-80 procent zboží se mění každý půlrok!) a produktů, které se prodávají celoročně, je minimum. Řízení sezóny je tak v tomto odvětví velmi specifickou disciplínou.

Kompletní proměnu obchodu při změně sezóny pocití okamžitě nejen zákazníci, ale i provozovatelé, na něž je kladen obrovský nárok v oblasti řízení a logistiky.

Nová sezóna s sebou navíc automaticky nese velké množství novinek a každá nová kolekce i novou sadu produktového ID, které popisuje konkrétní produkt. Často navíc chybí historie prodejních dat, což předpověď samo o sobě rovněž znesnadňuje.

To vše je komplikováno něčím, co se velmi špatně předpovídá, a co hůř, může mít fatální dopad na prodeje: vkus. Předpovídat a plánovat prodeje podle zákaznického vkusu spadá prakticky do kategorie věštění z křišťálové koule. Drobná změna v produktu či jeho nahrazení může mít neočekávaný dopad na tržby, a to oběma směry. Jak z toho ven?

 

Sezóna – práce na celý rok krok za krokem

Efektivním vodítkem může být každoroční cyklus přípravy, výroby, dopravy, prodeje, výprodeje a stahování produktů z poboček, a to prostřednictvím nástroje Planning Wizard ve dvou fázích – přípravy sezóny (taktika) a její řízení (operativa).
V přípravné, taktické fázi je třeba nejen naplánovat prodeje jednotlivých sortimentních skupin, ale provést i “čištění” stávajícího srotimentu, tedy ukončit produkty, které nebudou pokračovat.

Poté se koncentrujme na produkty, které naopak v další sezoně zůstanou, a na jejich předpověď. Předpovědi by se měly shodovat s business plánem sortimentní skupiny, provedeme tedy jeho kontrolu prostřednictvím součtu jednotlivých předpovědí přes produkty ve skupině.

Dalším krokem je doplnění plánu produktů dle cílů business plánu (úprava a schválení předpovědi stávajících i nových produktů). Následně přecházíme k logistice – tedy k návrhu objednávek k výrobě logistiky prvozávozů na prodejny.

Fáze ostrého provozu řízení sezóny

Fáze řízení sezony začíná návrhem prvních hladin prodejen. Na základě předpovědí z přípravné fáze vypočítáme optimální hladinu zásob produktů pro novou sezónu.

Řízení zásob na pobočkách je operativní, předpovědi se proto aktualizují dle vývoje produktů a optimální hladina zásob zase dle předpovědi.

Kliknutím na obrázek jej zvětšíte

Jak řešit výpadky či naopak nadzásoby? V průběhu sezony postupně dochází zboží v centrálním skladu je proto nutné řídit správnou strukturu zásob v rámci maloobchodní sítě.

Řešením (společně s včasnou identifikací nadzásob i výpadků) je automatizované řízení přesunu zboží v rámci sítě obchodů, díky kterému dojde ke zvýšení tržeb. V poslední fázi řízení sezony se zaměřujeme na řízení výprodejů, tedy navrhneme optimální slevy pro snížení zásob na konci sezóny.

Díky nástroji Planning Wizard je možné efektivně plánovat zásoby, prodeje i promoční aktivity, ale odhadnout budoucí prodeje na základě správně propojených informací. Protože řeší úkoly napříč celým dodavatelským řetězcem, má k dispozici potřebná data a může efektivně propojit procesy napříč celou firmou.

 

Hlavním důvodem nadzásob je v drtivé většině špatný podíl velikostí v prodejně.

– Vladimír Adam, šéf implementace Planning Wizardu

Jeho aplikace v módním odvětví nabízí řešení v podobě plánování dodávek pouze toho, co skutečně obchodník prodá, a to na základě forecastů zohledňující odhad prodeje za celou sezonu a jeho rozpad dle sezónního indexu. Díky taktické a operativní fázi řízení sezony připraví a následně i provede obchodníka sezonou tak, aby jej nečekaly výpadky či nadzásoby v sortimentu, aby se efektivně zbavil neprodaného zboží a zvýšil tak tržby z prodeje.