Manipulační technika je krevním oběhem vaší firmy. Přesto ale často firmy techniku nemonitorují a už vůbec ji neoptimalizují. Proč se tedy na toto téma zaměřovat? V čem je ona přidaná hodnota, která promění nákladovou položku v klíč k lepším, rychlejším, spolehlivějším a levnějším procesům?

My se nejčastěji setkáváme se situací, kdy náš klient řeší úplně jiný projekt – například rozšíření nedostatečných skladovacích kapacit pomocí nové budovy. Setkali jsme se ale s případy, kdy se dalo této obří investici vyhnout “pouhou” optimalizací flotily manipulační techniky, která dokázala lépe využít kapacitu původního skladu.

 

Každý pes jiná ves

Stav a struktura techniky často roste neřízeně a organicky. “Potřebujeme na nový projekt tři nové retraky,” je běžná situace a zadání, se kterými se firmy setkávají. Není samozřejmě nic jednoduššího než vybrat nejlevnější nabídku od dodavatelů. Jenže vstupní náklady na pořízení jsou jen jednou z mnoha nákladových položek, které s manipulační technikou souvisí.

 

Co neměříš, neřídíš – Manipulační technika v kontextu asset managementu

Obecně lze tvrdit, že strategicky řízená standardizace je cestou k nákladové optimalizaci. Ten samotný pojem zní strašlivě, pojďme si ho proto vysvětlit.

Jak jsme již zmínili – manipulační techniku nelze vybírat pouze na základě kupní ceny. Do nákladů vstupuje řada dalších faktorů. Od zcela zřejmých provozních nákladů jako energie, palivo, náklady na servis až po ne zcela samozřejmé náklady jako například náklady procesních časů, které mohou zpomalovat celou vaši firmu. Právě tady fragmentovaná flotila manipulační techniky výrazně ztrácí, protože opravu jednotlivých kusů není většinou možné zaštítit rámcovou smlouvou, mají odlišné servisní intervaly atd atd.

Proto je vhodné při nákupu nové manipulační techniky a každém jejím rozšiřování přemýšlet v kontextu řízení hmotných aktiv, který zahrnuje veškeré náklady životního cyklu strojních zařízení.

Před samotným řešení manipulační techniky je důležité zmapování fyzických a manipulačních procesů.

Často jsme se v naší praxi setkali s nevhodným stavem manipulační techniky (MT), která značně omezovala fungování skladových operací firmy. Na jedné straně není divu, že mnohé firmy raději setrvávají v aktuálním nevyhovujícím kapacitním stavu, protože investice do obnovy vozového parku MT je poměrně nákladná a bez řádného kapacitního plánu na její využití se často odsouvá s tím, že aktuální technika “to ještě nějakou chvíli zvládne”…

Negativní dopad na to také většinou má šíření mýtů a polopravd od profesně starších zaměstnanců, kteří byli zvyklí na nějaký systém a zároveň stav techniky a jakékoliv inovace jim přijdou zbytečné, zejména pokud staré vozíky fungují. Není to ale pravda. Jakmile začnete uvažovat o nějaké změně, je důležité zmapovat trh a zjistit možné inovace v této oblasti. Například nové stroje mohou mít větší výdrž, nižší spotřebu a tím také nižší emise. Obratnost nebo přesnost zaskladnění je v dnešní době také na zcela jiné úrovni než před deseti lety.  A všechny tyto úspory se už v celkových provozních nákladech samozřejmě výrazně projeví.

Optimalizace manipulační techniky krok za krokem

 

Pokud jste dospěli do fáze, kdy jste se rozhodli, že je potřeba obnovit váš vozový park MT, je v první řadě nutné udělat podrobný audit současného stavu vašich vozíků. Ten začíná samotným pohledem do provozu.

 

Co když si můžete už dnes pořídit flotilu nových vozíků a vyjde vás to levněji, než udržovat vaše stávající vozíky?

Důležité je si správně nastavit poptávku. Pokud už teď víme, že vozíků budeme potřebovat více, je lepší tuto skutečnost zahrnout hned při první poptávce pomocí rámcové smlouvy. Zjistíme, co máte, kolik toho máte a kolik Vás stojí údržba celé techniky. Pomocí naší metodiky najdeme všechny faktory, které vstupují do celkových nákladů. Následně jsme schopní namodelovat optimální scénář.

 

Dalším z důležitých kroků je spočítat si náklady, nejen které s pořízením nové MT vzniknou, ale primárně pro srovnání i ty, které máte se svojí stávající technikou. K zamyšlení je také určitě velikost a schopnost manipulace vozíků. Jakmile budete mít vozík s menším poloměrem otáčení nebo  vyšším zdvihem, jste schopni lépe využít kapacitu skladu.  I zde platí v pozměněné podobě klasický projektový trojúhelník.

A v neposlední řadě spolehlivost a bezpečnost. Hlavně tu v penězích těžko vyčíslíte, ale ve výsledku by pro Vás měla být nejdůležitější. A je to silný argument proč vozíky měnit.

Je třeba jít do maximálního možného detailu. Například neopomenout započítat již zmíněné servisní náklady a náklady na opravy. Je třeba mít na paměti, že také nabíjárna je nedílnou součástí manipulační techniky a potažmo její modernizace. Samozřejmě v případě, že se nerozhodnete investovat do Li-On technologie. Ale výběr technologie pohonu je samozřejmě součástí našich služeb.

Opravit? Nakoupit? Pronajmout?

Pokud máte po ruce kompletní seznam aktuální manipulační techniky, je možné přistoupit do další fáze projektu, kdy na základě plánovaných budoucích požadavků logistiky je možné vybírat ze tří základních variant vývoje obnovy manipulační techniky.

 

Může se ukázat, že vaše stávající manipulační technika po opravách ještě zvládne určité období kvalitně sloužit. Pokud  opravy nejsou nákladnější než nákup nové techniky (i taková situace je v případě speciální techniky teoreticky možná).

Nákup nové MT je pak přirozeně další z možností, která se vám nabízí. Třetí variantou může být pak leasing manipulační techniky, jež může teoreticky fungovat na základě předchozího odprodeje vaší manipulační techniky. Tato varianta může být výhodná například pokud potřebujete uvolnit finanční prostředky nebo jsou vaše náklady na servis a opravy vlastní MT příliš vysoké.

Získat od všech možných dodavatelů informace ve struktuře, která bude plně porovnatelná s ostatními nabídkami, není úplně jednoduché. Navíc narozdíl například od osobních automobilů, ceníky výrobců manipulační techniky nejsou veřejné a jejich ceny se tak mohou výrazně lišit v závislosti na konkrétní poptávce a projektu.

 

Přijde vám, že na cestě mezi vámi a vaší novou manipulační technikou je spousta záludných kořenů? Nechcete nákup nadimenzovat ani poddimenzovat? Chcete techniku koupit nebo pronajmout za rozumnou cenu? Necítíte se na to, odřídit kompletní výběrové řízení na dodavatele manipulační techniky i nabíjárny?

Spolehněte se na naše zkušenosti. Optimalizovali jsme manipulační techniku v malých firmách i flotily obřích korporací u nás i ve světě a rádi pomůžeme i vaší firmě.

Stačí nám napsat na logio@logio.cz.