Téma 3D tisku v kombinaci s trendem takzvaného Industry 4.0 se stalo náplní nejedné konference a plní stránky odborných médií. Ne vždy se ale diskutuje o reálných aplikacích této technologie a často se zůstává pouze u obecnější vize liberalizace výroby.

Zdá se ale, že firma Siemens v rámci svého programu Ready to printing přichází konečně s reálnými příklady použití technologie 3D tisku s opravdu zajímavými výsledky.

 

Additive manufacturing

O možnostech delokalizace výroby náhradních dílů se začalo více mluvit poté, co Siemens představil první tištěnou turbínovou lopatku, která byla otestována v ostrém provozu. Zatímco dříve se na vzorky lopatek vyráběných pomocí metody vysokotlakého lisu muselo čekat až dva roky, než bylo možné otestovat její praktickou funkčnost, pomocí Siemens technologie ready to print bylo možné zkrátit lead time na 2 měsíce, tedy 12x!

“If you can design it, you can make it”

To jsou slova inženýrů, kteří vysvětlují, jak tato technologie funguje. V prvé řadě je možné laserem nařezat původní lopatku na tenké plátky, z nichž se postupně vytvoří počítačový model celého objektu. Trojrozměrný tisk následně ale neprobíhá tak, jak si jej většina z nás vybaví – vrstvením roztaveného plastu na sebe. Siemens technologie pracuje opět za použití laseru. Pomocí připravených šablon laser v podstatě rozpouští kovový prach, který následně tuhne do výsledného tvaru.

Ekologické i ekonomické

To jsou hlavní dva benefity, které jsou často zmiňovány v souvislosti s použitím industriálního 3D tisku. Na základě zkušeností finské firmy, která se věnuje výrobě součástí pro spalovací prostory v turbínách, bylo možné snížit čas potřebný pro opravu jednotlivých dílů snížit více 10x z původních 44 týdnů na pouhý měsíc. Technologie 3D tisku ji pak umožňuje skutečně realizovat strategii “Spare parts on demand”, která u velkých průmyslových zařízení, jako jsou například turbíny, není snadnou záležitostí.

Klasický 3D tisk může pomoci i při návrhu skladových layoutů

Jak bylo již řečeno, technologie 3D tisku pro industriální použití se výrazně liší od běžných 3D tiskáren. Nicméně i ty mohou najít uplatnění v rámci logistického consultingu. Existují firmy, které si pomocí běžných 3D tiskáren vytváří modely výrobních zařízení, regálů a jiného skladového a výrobního vybavení. Pomocí jeho rozmístění následně mohou navrhovat různé scénáře rozložení prvků a na základě toho optimalizovat materiálové toky. Tato metoda se nazývá intuitive layout planning a pomocí dodatečného software je z vytovřeného modelu možné následně vytvořit elektronickou vizualizaci, která je standardní součástí i našich služeb.

 

Fotografie: Siemens