Letošní ÚL je za námi a tak je ideální čas se ohlédnout a zrekapitulovat o čem byl.

Marek Prach (Plzeňský Prazdroj) – keynote

Marek ve svém příspěvku mluvil o rovnováze, která je tak potřebná zejména pro oblast logistiky. Dotknul se tvrdého (měřitelného) přístupu, kdy firma existuje z důvodu, aby byla zisková a jako protiklad postavil měkký přístup reprezentovaný účelem proč firma vůbec existuje. Své inspirativní vystoupení zakončil třemi reálnými příklady z praxe, které ukazovaly, že někdy to co nelze změřit má obrovskou hodnotu stejně jako věci, které nelze predikovat a díky tomu v krátkodobém horizontu mohou firmě výrazně uškodit, ale na druhou stranu z dlohodobého hlediska zajišťují novou a výrazně silnější rovnováhu a znalost firmy. Plzeňskému Prazdroji patří velký dík za to, že nás obdaroval tím nejcenějším co má, tankovou Plzní a nejlepším výčepním široko daleko, Otou Haurythunem.

Tomáš Formánek (Logio)

Vizí Logia je postavit novou generaci řešení pro S&OP (Sales and Operations Planning). Postavit skutečný model firmy, podle kterého může management rozhodovat o libovolném směrování firmy. Ve firmách často dochází k nesouladu mezi strategií a operativou. Tyto dva světy si těžko rozumí. Hlavní příčinou bývá zastaralá oranizační struktura. Ještě aby ne, vždyť jde o technologii starou 5 000 let. A druhou příčinnou je neexistence řešení, které je postaveno na skutečných a detailních datech firmy. Jak se říká, dáběl je schovaný v detailech. Firma tak dostatečně dopředu odhalí svá úzká místa bude moci prakticky ihned reagovat a posílit danou část firmy. Tato vize má za cíl vzít metodiku, která tu s námi existuje už více než 30 let a posunout ji o pořádný kus díky novým technologiím a možnostem. Přínosy pro firmy mohou být skutečně obrovské, vedle zvýšení ziskovosti minimálně o 7% stojí i významné odstranění zbytečného stresu a frustrace.

Peter Fedoročko (Stories)

Peter ukázal to, co se úspěšněmu českému startupu Stories podařilo za 1,5 roku tvrdé práce. Prakticky od nuly vybudovali revoluční řešení pro řízení firem. Stories jsou postavené na automatickém vyhodnocování všech dat, kterými firma disponuje. Dokáží ve firmě identifikovat nejvetší potenciály, kterými by se manažeři meli zabývat. Gartner je na své letošní konferenci pasoval do role leadera v oblasti Augmented Analytics. Jejich vizí je budoucnost, ve které má manažer k dispozici “brýle”, které mu pomohou nahledánout do reality, která se ve firmě skutečně děje. Bude to pak tak trochu Supermanažer.

Přemysl Rubeš (Yieldigo a Bohemia Venture Capital)

Vystoupení Přemka bylo o velké vizi, která je o propojení českých chytrých mozků se skutečnými příležitostmi, které jsou ve firmách. Potkává spousty špičkových českých vědců, kteří jsou totálními experty v oblasti matematiky a programování, ale bohužel jim chybí to podstatné a to je znalost toho jaké výzvy řeší běžné firmy. Celou myšlenku ukázal na praktickém příkladu českého startupu Yieldigo, které za 2 roky dokázalo vyvinout ojedinělý algortimus na tzv. dynamic pricing. Dokáží firmám zejména v Retailu kontinuálně optimalizovat ceny a díky tomu přinést zvýšení ziskovosti v průměru o 7-13%. Přemek chce zapojit české firmy do toho, aby byly schopny definovat své výzvy a příležitosti a předat je tak do řešení špičkových českých hlav, které dokáží najít to nejlepší možné řešení.

Jan Vojáček (Endala)

Honza ve svém oboru způsobuje relativně velkou revoluci. Společně s týmem Endaly se snaží vytáhnout současnou medicínu o 22 let dopředu, tak aby byla zase aktuální a lékaři mohli používat ty nejmodernější postupy a znalosti. Přednáška strhla naprostou většinu publika, protože se týká toho nejcenějšího co máme. Našeho zdraví. Honza ukázal jak je důležité vnímat člověka jako celek, jak hledat rovnováhu a jak chápat nemoci. Jak říká, on sám nejraději léčí ty zdravé.

Aleš Kotěra (Sklizeno, My Food Centre)

Aleš ukázal co stojí za docela novým projektem My Food Centre, které má za cíl aktivně podporovat české farmáře. Pomáhají farmářům s logistikou, která je pro tyto menší dodavatele náročná. Pomáhají s kvalitou a inspirací. Jejich cíl je jednoduchý: umožňují malým výrobcům vyrůst, soustředit se na své skvělé produkty a přinášet novou inspiraci. Sklizeno, které za tímto projektem stojí společně s Náš Grunt a RSJ, má jedny z nejtvrdších podmínek kvality na trhu a díky tomu poskytuje zákazníkům skutečné pouze to nejlepší z české i zahraniční produkce. A to samé učí i samotné dodavatele. Hlavními distibučními kanály jsou pak prodejny sítě Sklizeno a Rohlik.cz.

Jan Bílý

Jan a konstelace je něco jako den a noc. Nelze je od sebe oddělit. Systemickým konstelacím se věnuje už přes dvacet let. Konstelace byly hlavním tématem letošního ÚLu. Je to metoda, která vždy pracuje s celkem. A je v podstatě jedno jestli pracujete například s rodinou anebo s celou firmou. Vždy je zapotřebí vidět celou scénu, všechny role, vztahy mezi nimi a i to jak jsou mezi sebou postaveny. Jak říká Jan, konstelace často ukazují alternativní pohled na skutečnost. Umožňují účastníkům pochopit jaké jsou jejich motivace a co je zapotřebí k tomu, aby se cítíli lépe a našli svoji rovnováhu. Jan ukázal i praktickou konstelaci na téma světových měn.

Logio ženy (Logio)

Tohle byl experiment, ale vyšel skvěle. Na podium se postavily ženy z Logia a sebevědomě a upřímně ukázaly jaké to je žít ve firmě, kterou založilo 5 chlapů. Navíc Logio podniká v oboru, který je taky tak trochu mužskou dominantou.

Ukázaly svoji odvahu se kterou dokázaly najít svoji komfortní zónu. Když se daří jim tak se daří i zbytku firmy, protože ženy dokáží pečovat a starat se. A jak se říká tak za každým úspěšným mužem stojí stejně úspěšná žena. Vše je o nalezení té správné rovnováhy. Logio ženám patří velký respekt, že se nebály vystoupit a ukázat jak jsou důležité emoce a intuice.

Hynek Dařbuján (Logio)

Hynek je král. Jeho vystoupení “Na stojáka” už patří neoddělitelně k ÚLu. Zamyslel se nad tím zdali je podpora zákazníků skutečné peklo? Všechny nás pobavil svým pohledem na spojení nebe a pekla a paralelou s mrakodrapem. Nemá cenu to popisovat, stačilo, že se většina účastníků smála od začátku do konce. Respekt!

 

A závěrem je důležité poděkovat všem, kteří letošní ÚL organizovali. Díky moc!

A jak to celé viděl fotograf