Není tomu tak dávno, co jsem vystupoval na konferenci „Práce podle Y“, jejímž hlavním tématem bylo zaměstnávání generace, která je nyní na počátku produktivního věku, generace Y. Jak jsem tak seděl mezi posluchači a poslouchal řečníky, kteří vystupovali přede mnou, tak jsem si postupně říkal: „aha, tak to mi bere prostředek mé prezentace.“, „dobře, teď jsem přišel o závěr.“ A nakonec samozřejmě i „už i úvod je fuč.“ Ukázalo se totiž, že přestože jsme všichni čekali, že se dozvíme něco zásadního a přelomového o této generaci, tak vlastně všichni tak nějak víme, jak to je a co čekat. Z mojí prezentace zbyly jen trosky a nakonec jsem s větším, nebo menším úspěchem mluvil o tom, co jsem původně nezamýšlel.

Dovolte mi tedy, abych se nyní podělil o to, co byla ta společná témata, která se celým konferenčním dnem nesla a hlavně o to, co se s tím my snažíme dělat. Ze své prezentace vytáhnu motto, „Chtějí a nabízejí skoro vše“, které je, myslím, velmi výstižné.

Noví pracovníci mají velký potenciál a jsou ochotni do své práce hodně investovat. Mají na druhou stranu mnohdy velké požadavky. Vzniká tak zvláštní osobnostní mix, který zahrnuje v určité míře následující ingredience:

 • Značné sebevědomí
 • Chuť dělat práci, která dává smysl
 • Ochotu se učit a dělat nové, neznámé věci
 • Obtíže s respektem autorit nebo odlišných názorů
 • Vysokou úroveň znalosti jazyků
 • Potřebu uznání a ocenění
 • Touhu vést lidi, prosadit se
 • Neochotu přijímat zodpovědnost za svou činnost
 • Snadné přizpůsobení se změnám

Rozhodně je to zajímavá směs vlastností, kde většina z nich může být pozitivní i negativní podle toho, jak u kterého kandidáta. Značnou roli v tom hraje i fakt, že žijeme v době i zemi, kde nedochází k žádným větším konfliktům a zároveň ekonomicky prosperujeme. Současně dochází ke zvýšenému důrazu na sebedůvěru a silnou osobnost, přístupnosti vzdělání a možností jeho dosažení a mnoho dalších faktorů. Ve chvíli, kdy se do toho všeho přimíchá velká nenasycenost pracovního trhu volnými pracovníky, tak získáváme nebezpečnou kombinaci, která nutně vede ke zvýšené fluktuaci mezi pozicemi. A tak, když dříve „stačilo“ mít jistou a slušnou práci, dnes čekáme, že nám zaměstnání přinese mnohem více.

A je to dobře. Pokud se chceme celkově, jako společnost posouvat, nejde to jinak, než že se budeme posouvat každý zvlášť. A konečně se dostáváme k tomu, jak se s tímto faktem snažíme pracovat u nás v Logiu. Z výše uvedeného, nám vychází několik zcela zásadních bodů celého našeho snažení. Abychom dokázali naše zaměstnance uspokojit tak musíme:

 • nabízet práci, která dává smysl,
 • dávat prostor pro rozvoj,
 • vytvořit kolektiv a prostředí, které jsou příjemné,
 • správně vybírat kandidáty a hlavně
 • věnovat našim lidem to nejcennější, co máme.

Ale co to vlastně je? Budete se možná divit, ale není to mzda, nejsou to dokonce ani benefity v podobě stravenek, svačinek, či telefonů (ty určitě potěší, ale rozhodně to není to, co by vás ve výsledku u práce udrželo). Takže nakonec to je náš čas. Je to čas našich seniorních lidí, kteří se budou těm mladším (profesně) věnovat, projeví ochotu poradit, budou se zajímat jednotlivě a osobně o jejich problémy. Samozřejmě ani bez vhodné kritiky to nejde (a věřte mi, že přijímat ji je často obrovský problém) ale i ta by měla být doplněna návrhy na zlepšení a ukázkou cesty, jak toho dosáhnout. O to všechno se snažíme a usilujeme, aby to tak opravdu bylo. Vzniká tím prostředí, do kterého se lidé rádi vrací a ve kterém rádi pracují. Prostředí, ze kterého se nesnaží uniknout.

A abych vám dokázal, že to tak skutečně je, vypíchnu na závěr to, o čem měl tenhle text od začátku být. Náš trainee program. Uvědomujeme si, že úplně největší efekt to může mít pro mladé lidi, kteří jsou na začátku své kariérní dráhy. Proto nás těší, když můžeme spolupracovat s někým, kdo se profesně teprve formuje a nabídnout mu příležitost, kterou by třeba jinde nezískal. A proto je náš trainee program koncipovaný jako dlouhodobá spolupráce, což má za následek několik zásadních specifik.

 • Velmi pečlivě vybíráme kandidáty. Říkal jsem, že tvoříme výjimečný kolektiv. Ale výjimečný kolektiv tvoří výjimeční jednotlivci. Musíme proto být velice pečliví při výběru kandidátů.
 • Neděláme krátkodobé stáže. To, co my děláme, je dlouhodobá spolupráce po dobu studií traineeho. A to může být semestr, anebo třeba 3 roky.
 • Trainee je v Logiu taky konzultant. Aneb pozice traineeho není “pro všechno za nic”. Je to o tom, že s námi pracují na čem pracujeme my. Samozřejmě v rámci svých časových a schopnostních možností. Nicméně naší snahou je předávat i dostatečnou a rozumnou část důvěry a s tím spojené zodpovědnosti.

Díky tomu všemu máme možnost se vzájemně tak dobře poznat, že když dojde na lámání chleba a řešíme, zda budeme i po skončení studií dále pokračovat, tak všichni víme, na čem jsme. A nutno dodat, že do té doby nikoho nijak zvlášť nedržíme, trainee nemají úvazky, které by měly výpovědní lhůty, mohli by nám tudíž dát sbohem vlastně kdykoliv. K naší radosti se tak neděje. Naopak – náš ředitel realizace Petr začínal kdysi v Logiu jako trainee, stejně tak jako naše hlavní HR specialistka Dianka, naše vývojářka Markét taktéž v Logiu začala ještě při studiích a spousta dalších Logiáků zrovna tak. Rozhovor s jedním z našich trainees si můžete přečíst zde.

A protože i my jsme vlastně generace Y (tak jsem to na sebe konečně práskl), tak i my chceme, abychom dělali to, co dává smysl. A nám tohle smysl prostě dává.

– Martin Plajner, Logio