Tento měsíc si svět s vděčností připomíná 75. výročí největší vojenské operace v dějinách lidstva s krycím označením operace Overlord, známá též jako Den D. Na pěti plážích severní Francie, kódově nazvaných Omaha, Utah, Gold, Juno a Sword se 6. června a dny následující vylodil téměř milion odhodlaných Spojenců v čele s Američany, Kanaďany a Brity. Obdivuhodná, odvážná, důmyslná a skvěle naplánovaná a utajená akce byla zásadním zlomem ve vývoji 2. světové války, do jejíhož konce, i díky ní, zbýval již necelý rok.

Z prvního sledu mužů, vyskakujících na pláže z invazních člunů, přežila pouhá desetina. Na vrcholcích plážových útesů se skrývala německá kulometná hnízda, která dolů chrlila bez přestání déšť smrtících projektilů. Tehdy v tom kalném červnovém ránu hektolitry krve osvoboditelů
starého kontinentu v mžiku obarvily zlatavý písek do ruda. Až neklidné pobřežní vody z jemných plážových zrnek smývaly zlověstné zbarvení.

Málokdo však ví, že hlavním hrdinou celé operace nebyl ani slavný generál Eisenhower, ani neméně slavný maršál Montgomery, kteří jí skvěle veleli, ale nenápadný Skot jménem James Martin Stagg. Zachránil tisíce životů a obrovské množství těžké vojenské techniky, která by jinak skončila na dně Kanálu. Byl totiž excelentním armádním meteorologem. Celou noc z 3. na 4.
června probděl, aby na poslední chvíli na základě svých výpočtů doporučil právě Eisenhowerovi a Montgomerymu odložit operaci z původně plánovaného 5. června o den později. Zpočátku se tomu vehementně bránili, protože každá hodina odkladu navíc představovala zásadní riziko z
hlediska utajení takto masového válečného projektu, kdy v Anglii čekala na pokyn k vyplutí a vzletu mnohasettisícová armáda. Nakonec s doporučeným posunem souhlasili. A skutečně, 5. června 1944 bylo moře velmi rozbouřené, což by mělo fatální dopady na lidské a materiální ztráty a nezdary. Den po té již počasí Spojencům nastavilo mnohem vlídnější tvář, akce nakonec prozrazena nebyla a kormidlo vývoje dějin lidstva se tak mohlo konečně pootočit tím správným směrem k mírové Evropě.

Plukovník James Martin Stagg

Z úcty k desetitisícům známých i bezejmenných hrdinů nemohu, ani nechci srovnávat vylodění v Normandii se zákonitostmi byznysu. Oprostím-li se od emocionální stránky věci, z čistě pragmatického hlediska zde vidím několik úzce souvisejících paralel:

  1. Kdo umí na základě dat nejlépe a nejpřesněji předpovídat budoucnost, ten má zásadní výhodu a vyhrává – v boji, v životě i v obchodu.
  2. Optimálně vyladěná, promyšlená a naplánovaná logistika je zcela bezpochyby zásadní konkurenční výhodou. Bylo to mu tak před 75 lety v Normandii, je tomu stejně tak i dnes, ať už podnikáte v čemkoli.
  3. Pro Logio jsou svoboda a odpovědnost dvě základní hodnoty z hlediska firemní kultury. Bez jednoho není druhé, bez druhého není první. Ve správnou chvíli převzít odpovědnost a mít odvahu udělat důležité rozhodnutí je základním předpokladem k úspěchu. A když se vrátíme k historickému tématu: Eisenhower to nakonec dotáhl až na amerického prezidenta…
  4. Návrat ke kořenům. Inspirujme se a poučme se z toho, co v historii skvěle a často jednoduše fungovalo a osvědčilo se. Zjednodušujme složité a zubem času nabobtnalé. Uvědomme si, že i nejmodernější technologie zde nejsou od toho, abychom jim otrocky sloužili, jak tomu stále častěji je, ale aby technologie sloužily nám. V případě Logia pak jak jinak, než ve správné kombinaci se zdravým selským rozumem.
  5. Dívejme se na řešení problémů out of box, oproštěni od předsudků, zajetých kolejí, stereotypů a s otevřenou myslí. Budiž k tomu inspirací i tento článek, který by jinak nevznikl 😊.

Autor: Zdeněk Bernard