Simplexity

Blog expertů na řízení dodavatelských řetězců

Napsal: logiomedia

Nejlepší způsob jak vyložit kontejner? Bez lidí.

Každý rok se po světě přepraví zhruba 400 milionů kontejnerů. 40% z nich obsahuje jeden identický produkt.

Holandská firma TEUN přišla s automatickým řešením vykládky kontejnerů, které šetří až 30% celkových nákladů na vykládku. Zásadním prvkem celého řešení je PIQR 1, mechanická ruka, která automaticky zajišťuje vyložení zboží z kontejneru na paletu.

Návod jak na ABC analýzu produktů a segmentaci položek

abc_analyse_revenue (1)Segmentace položek, segmentace výrobků nebo ABC analýza položek se používá k určení nejdůležitějších položek podle daného kritéria. Jako koncept ji lze použít na určení klíčových zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců apod.

Kamil Gregůrek připravil velmi detailní popis tohoto konceptu pro segmentaci, doplněný o praktické příklady. Bravo.