Typy sezónnosti

Pozrite sa na vyššie uvedené obrázky. Na prvých troch obrázkoch sa nachádzajú silno sezónne položky (na rozdiel od posledného obrázku). Otázka znie, ako rozlíšiť sezónne položky algoritmicky? Na prvý pohľad to znie ako jednoduchá úloha, avšak do hry vstupuje niekoľko nepríjemných faktorov:

  • Trend. Nestačí iba porovnať sezóny v jednotlivých rokoch.
  • Skorší nábeh sezóny. Niekedy sa stane, že zima (leto) príde o trochu skôr.
  • Krátke histórie. Potrebujeme minimálne 1 a pol roka na identifikáciu sezóny.
  • Sporadické položky. Ak sa položka predáva náhodne iba párkrát do roka, tak existuje nenulová pravdepodobnosť, že sa jej predaje budú mylne javiť ako sezónne.

V systéme Planning Wizard počítame tzv. skóre sezónnosti. Čím vyššie je toto skóre, tým je položka sezónnejšia. Rozlišujeme tri typy sezónnosti: silná, slabá, žiadna. Ku každému typu sezónnosti sa chováme vo forecaste trochu inak, viď nasledujúca tabuľka:

Typ položky Forecast
Silno sezónna položka Povolené sú iba sezónne forecastovacie metódy.
Slabo sezónna položka Povolené sú všetky forecastovacie metódy.
Nesezónna pložka Povolené sú iba nesezónne forecastovacie metódy.

K čomu je identifikácia sezónnych položiek vlastne dobrá? Ukázalo sa, že pokiaľ na sezónnych položkách zakážeme nesezónne forecastovacie metódy, tak výsledky forecastu sú výrazne lepšie. V praxi totiž často nastávalo, že pod vplyvom náhody vyhrala nesezónna metóda na sezónnej položke.

Ako riešiť skorší nábeh sezóny? V systéme Planning Wizard vyhodnocujeme chybu forecastu.
DEMO_PLID_10204_SEASONAL_ERROR

V prípade, že nedokážeme odhadnúť začiatok sezóny, automaticky narastá chyba forecastu v počiatočných mesiacoch sezóny. V dôsledku zvýšenej chyby forecastu dôjde k navýšeniu poistnej zásoby, ktorá pokryje prípadný skorší nábeh sezóny.